Những kinh nghiệm quý, cách làm hay trong thực hiện phong trào, hoạt động của hội nông dân

Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả trong triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động của hội nông dân, đồng thời nêu lên phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
baolaocai_1qq.JPG
Quang cảnh đại hội.

Vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ng Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao đời sống Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Để phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đề nghị Hội Nông dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

baolaocaithamluan (1).JPG

Trước hết là đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân về sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cần xác định rõ nhu cầu để ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng những mô hình mẫu để nhân rộng, chuyển giao; tập trung phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, các sản phẩm chế biến sâu để tham gia, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại. Tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp; đặc biệt là thu hút xây dựng các cơ sở, nhà máy chế biến nông sản gắn với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Đẩy mạnh liên kết sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tổ chức thành lập mới hợp tác xã tập trung cho các vùng sản xuất hàng hóa; phát triển các tổ hợp tác để liên kết giữa người dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã từ sản xuất đến thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Tăng cường thu hút nguồn lực hỗ trợ nông dân. Tham gia hoàn thiện, đồng bộ hóa hệ thống chính sách nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức hội nông dân (Bí thư Huyện ủy Mường Khương - Giàng Quốc Hưng)

baolaocaithamluan (2).jpg

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Mường Khương rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hội nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát triển các vùng kinh tế nông nghiệp hàng hoá, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn.

Trước hết, quá trình triển khai thực hiện phải phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của MTTQ và các đoàn thể, trong đó vai trò nòng cốt là tổ chức Hội Nông dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú nhằm kịp thời phổ biến khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân.

Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện ở cơ sở; kịp thời biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến, dám nghĩ, dám làm trên địa bàn.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết; thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hoá gắn với nhu cầu thị trường.

Nông dân là nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở (ông Phạm Hồng Phong, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bảo Thắng)

baolaocaithamluan (11).JPG

Phát huy vai trò nông dân là nòng cốt, là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, thực hiện các tiêu chí để góp phần đưa huyện Bảo Thắng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, Hội Nông dân Bảo Thắng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Tích cực nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, Nhân dân để báo cáo cấp ủy đảng, chính quyền lựa chọn phương án chủ động, linh hoạt huy động nguồn lực hợp pháp khác và cộng đồng dân cư để đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia, ủng hộ, đóng góp công sức, hiện vật để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Tuyên truyền, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới để cán bộ, hội viên nông dân học tập, làm theo. Tiếp tục rà soát, giới thiệu các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới về Ban Chỉ đạo huyện.

Hỗ trợ nông dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất (ông Đỗ Đức Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa)

baolaocaithamluan (4).JPG

Trong những năm qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn phường Hàm Rồng đã có chuyển biến về nhiều mặt.

Trên địa bàn phường đã xuất hiện các gương sáng trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp được Trung ương, tỉnh và thị xã ghi nhận như: Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo cấp Trung ương, nông dân tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh… Thu hút 2 công ty, 5 hợp tác xã đầu tư chuyên sâu về lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, hằng năm cho thu nhập hơn 50 tỷ đồng, đồng thời thu hút hàng trăm hội viên và Nhân nhân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo công việc mới cho hàng trăm lao động tại địa phương; có rất nhiều hội viên hằng năm có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp khoảng 300 - 500 triệu đồng; tăng hệ số sử dụng đất từ 1,5 đến 1,8 lần.

Thời gian tới, Hội Nông dân phường tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ hội viên nông dân trong sản xuất như hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất và quảng bá, tiêu thụ hàng hóa. Vận động hội viên phát huy quyền làm chủ, tự lực, tự cường, lao động sáng tạo; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng không để “đầu voi, đuôi chuột”

Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng không để “đầu voi, đuôi chuột”

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khi phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chiều 4/12.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nền tảng đưa đất nước phát triển (*)

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nền tảng đưa đất nước phát triển (*)

Sáng 4/12, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã truyền đạt chuyên đề số 1 “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Báo Lào Cai lược ghi chuyên đề này nhằm cung cấp những nội dung cốt lõi đến cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân trong tỉnh.

Nghị quyết của Đảng “dẫn đường, chỉ lối”

Nghị quyết của Đảng “dẫn đường, chỉ lối”

Ngày 4/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cùng với 1,4 triệu lượt cán bộ, đảng viên toàn quốc, 34 nghìn cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai tại 222 điểm cầu toàn tỉnh đã tham gia học tập.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam; thăm, làm việc tại Lào và thăm chính thức Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam; thăm, làm việc tại Lào và thăm chính thức Thái Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, sáng 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 - 7/12/2023; thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 - 10/12/2023.

Thủ tướng kết thúc chuyến công tác dự COP28 và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng kết thúc chuyến công tác dự COP28 và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

 Trưa 3/12 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn lãnh đạo Việt Nam đã rời Dubai, UAE về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1-3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ông Nguyễn Đình Khang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

fb yt zl tw