KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH LÀO CAI (2/4/1948 - 2/4/2023)

Nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

LCĐT - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (2/4/1948 - 2/4/2023), phóng viên Báo Lào Cai có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới ảnh 1
Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân động viên tân binh của huyện Si Ma Cai lên đường nhập ngũ.

Phóng viên: Đồng chí cho biết công tác quân sự, quốc phòng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm như thế nào?

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân: Hằng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các luật có liên quan, các chỉ thị, nghị định của Trung ương về quân sự, quốc phòng.

Đặc biệt, đã tham mưu triển khai xây dựng và thực hiện hiệu quả các đề án về nâng cao tiềm lực quân sự; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ; nâng cao chất lượng các lực lượng chuyên trách trong các giai đoạn; tham mưu, chỉ đạo các lực lượng phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 03 ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng quy chế phối hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Trong 1 nhiệm kỳ đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh 1 lần; diễn tập khu vực phòng thủ 2 đến 3 huyện, thị, thành phố/năm; diễn tập kế hoạch B cho 100% sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; diễn tập phòng, chống bão, lũ, sạt lở đất và diễn tập cháy nổ, cháy rừng 2 huyện, thị, thành phố/năm; các huyện, thị, thành phố chỉ đạo 25% xã, phường, thị trấn diễn tập kế hoạch chiến đấu phòng thủ; chỉ đạo 1 xã, phường, thị trấn diễn tập ứng phó bão, lũ, sạt lở đất hoặc cháy nổ, cháy rừng… với kết quả 100% cuộc diễn tập đạt loại giỏi và xuất sắc.

Nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới ảnh 2
Bộ đội giúp dân di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phóng viên: Để cụ thể hóa các nghị quyết, giải pháp là gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân: Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, nhận thức đầy đủ và sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, tình hình nhiệm vụ của LLVT, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng sát, đúng, phù hợp với thực tế.

Phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trên địa bàn, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT.

Nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới ảnh 3
Tăng gia sản xuất để nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Phóng viên: Nội dung quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng là khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT, điều đó được thể hiện như thế nào trong thời gian qua, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân: Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp lãnh đạo về nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho LLVT tỉnh và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhờ đó, nhận thức về trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; công tác huấn luyện, diễn tập hằng năm được đổi mới, tổ chức chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn, đạt kết quả cao; tinh thần cảnh giác, khả năng phối hợp, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu giữa 3 lực lượng: Quân sự, công an, biên phòng bảo đảm tốt. Các nền nếp, chế độ, quy định sẵn sàng chiến đấu được duy trì chặt chẽ, hiệu quả. Sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh thường xuyên được củng cố, tăng cường, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển, xứng đáng là “phên dậu” phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Song song với đó, công tác huấn luyện cũng được coi trọng với việc làm tốt nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực huấn luyện toàn diện cho đội ngũ cán bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”; thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị khí tài hiện có, nhất là vũ khí trang bị, khí tài mới, hiện đại.

Nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới ảnh 4
Bộ đội hăng say luyện tập trên thao trường, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Phóng viên: Đồng chí cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, những nội dung, giải pháp nào sẽ được ưu tiên?

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ của đất nước và địa phương. Thực hiện có hiệu quả các nghị định, quy chế liên quan; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, phòng thủ tác chiến; quản lý, nắm tình hình địa bàn, giữ vững ổn định an ninh, chính trị.

Thường xuyên duy trì hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng không nhân dân, ban chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất các cấp đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu theo quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; tổ chức tốt các cuộc luyện tập, diễn tập các cấp theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối; chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ theo quy định; đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị; kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở; củng cố xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ đúng luật, bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng. Triển khai thực hiện tốt giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố, thị xã ngày càng vững chắc.

Tham mưu với Tỉnh ủy giữ vững và tăng cường mối đoàn kết, hợp tác, hữu nghị với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; duy trì và thúc đẩy hoạt động kết nghĩa với tỉnh Bò Kẹo nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào bảo đảm thiết thực, hiệu quả…

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quốc hội nhất trí giám sát tối cao kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở xã hội trong năm 2024

Quốc hội nhất trí giám sát tối cao kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở xã hội trong năm 2024

Năm 2024, Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia, cùng chuyên đề về kinh doanh bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn, trả lời chất vấn rõ trách nhiệm, rõ giải pháp

Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn, trả lời chất vấn rõ trách nhiệm, rõ giải pháp

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp theo tinh thần rõ trách nhiệm, rõ giải pháp; nhưng có thành công tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa của Chính phủ, các thành viên Chính phủ.

Quốc hội tiếp tục chất vấn lĩnh vực GTVT và thảo luận cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh

Quốc hội tiếp tục chất vấn lĩnh vực GTVT và thảo luận cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh

Sáng 8/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông - vận tải. Trong phiên thảo luận ở hội trường buổi chiều, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết liệt khắc phục tồn tại, hạn chế trong phát triển khoa học công nghệ

Quyết liệt khắc phục tồn tại, hạn chế trong phát triển khoa học công nghệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, qua phiên chất vấn về lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Kỳ họp thứ 5, Chính phủ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và các Bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Hội thảo là dịp để các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận, thống nhất nhận thức về tính cấp bách trong việc tham mưu với Đảng đề ra và xác định chính xác tầm nhìn mới, tư duy mới, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc trong nghị quyết mới trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

fb yt zl tw