Từ khóa: "Lương hưu"

56 kết quả

Tăng lương hưu - niềm vui nhân đôi ở tuổi xế chiều

Tăng lương hưu - niềm vui nhân đôi ở tuổi xế chiều

Ngay trong những ngày đầu điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ, BHXH tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2024 theo mức lương mới cho hơn 24 nghìn người hưởng trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng số tiền chi trả đợt này là trên 137 tỷ đồng.

BHXH Lào Cai chi trả lương hưu, trợ cấp mới từ ngày 1/7

BHXH Lào Cai chi trả lương hưu, trợ cấp mới từ ngày 1/7

Thực hiện Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng, BHXH Lào Cai phối hợp với Bưu điện tỉnh bắt đầu tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức lương mới ngay từ ngày 1/7.

Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tăng lương

Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tăng lương

Đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị khi lương tăng cần quan tâm đến thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh cũng phải nghiên cứu; tăng lương lên 30%, mức sống tăng lên thì giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng 30%, thậm chí là 50%.

Người thụ hưởng chính sách được lựa chọn phương thức chi trả phù hợp nhất

Người thụ hưởng chính sách được lựa chọn phương thức chi trả phù hợp nhất

Từ ngày 1/7 tới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ đẩy mạnh chi trả lương hưu và các chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng cho những đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, người hưởng hoàn toàn có thể tự lựa chọn hình thức nhận chế độ BHXH phù hợp và tối ưu đối với bản thân.

Tăng lương hưu và trợ cấp BHXH: Đảm bảo công bằng, hài hòa giữa người thụ hưởng chính sách

Tăng lương hưu và trợ cấp BHXH: Đảm bảo công bằng, hài hòa giữa người thụ hưởng chính sách

Theo đề xuất của Chính phủ, dự kiến từ ngày 1/7/2024 tới đây, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) được điều chỉnh tăng 15%. Khi đề xuất này được thông qua sẽ là mức tăng lương hưu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ trong đảm bảo ổn định đời sống người nghỉ hưu. 

Tiếp thu, chỉnh lý quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu với nam khi nghỉ từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm

Tiếp thu, chỉnh lý quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu với nam khi nghỉ từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm

Chính phủ cơ bản thống nhất về nguyên tắc việc tiếp thu, chỉnh lý quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, nhằm cải thiện hơn tỷ lệ hưởng lương hưu và góp phần giảm bớt chênh lệch về tỷ lệ hưởng lương hưu so với lao động nữ có thời gian đóng tương ứng.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được chọn hình thức chi trả phù hợp, tiện lợi nhất

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được chọn hình thức chi trả phù hợp, tiện lợi nhất

Với quan điểm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, tạo thuận lợi nhất cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang triển khai song song các hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo đó, người hưởng hoàn toàn có thể tự lựa chọn hình thức nhận chế độ bảo hiểm xã hội phù hợp nhất và tối ưu nhất đối với bản thân.

Đảm bảo công bằng tỷ lệ hưởng lương hưu giữa nam và nữ

Đảm bảo công bằng tỷ lệ hưởng lương hưu giữa nam và nữ

Tại các buổi lấy ý kiến góp ý của công đoàn về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), đại diện công đoàn cơ sở có góp ý về việc đảm bảo công bằng tỷ lệ hưởng lương hưu giữa nam và nữ khi đề xuất giảm số năm đóng BHXH xuống 15 năm. Đồng thời, các cấp công đoàn cũng kiến nghị hoán đổi năm đóng BHXH để nghỉ hưu sớm.

fb yt zl tw