Lào Cai có 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Tối 22/10, tại Thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

z4808187499891_8e0153c3e3b2db47c2d4dbbed2d0daf5.jpg
Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các tỉnh ủy/thành ủy/đảng ủy trực thuộc Trung ương, vai trò quan trọng của Ban Chỉ đạo 35, Ban Tuyên giáo các cấp. Sau hơn 9 tháng phát động, Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị với 301.365 tác phẩm dự thi, gấp gần 3 lần so với Cuộc thi năm 2022. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo theo hình thức chấm độc lập đối với từng tác phẩm và tiến hành rà quét bằng phần mềm công nghệ để bảo đảm tính khách quan và chất lượng các tác phẩm dự thi.

Bên cạnh yếu tố lan tỏa, Cuộc thi có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Nhiều tác phẩm dự thi làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ, lan tỏa các nghị quyết quan trọng của Trung ương Khóa XIII, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nổi lên thời gian qua.

Điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như vấn đề “tự soi”, “tự sửa”, “nêu gương”, “sợ trách nhiệm”…

z4808201638581_c84db068c9b619da05e6e7a0f2b1ca83.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương khẳng định: Việc tổ chức và thực hiện có kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng cần tập trung vào một số nội dung. Trước hết, cần tiếp tục chú trọng việc kiên định bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chú trọng hơn nữa việc gắn kết giữa xây và chống, giữa bảo vệ và bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của không chỉ những người làm công tác tư tưởng, lý luận và làm báo chuyên nghiệp mà cần tập hợp rộng rãi sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, bạn bè khắp năm châu, của các lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa bình, công lý, lẽ phải trên thế giới.

Tiếp đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024.

vna_potal_le_trao_giai_cuoc_thi_chinh_luan_ve_bao_ve_nen_tang_tu_tuong_cua_dang_lan_thu_ba_nam_2023_stand (1).jpeg
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả (ảnh Thông tấn xã Việt Nam).

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải theo các loại hình tác phẩm dự thi, gồm: Loại hình tạp chí, loại hình báo và loại hình phát thanh, truyền hình, video. Mỗi loại hình gồm 3 giải A, 5 giải Ba, 7 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải Triển vọng, giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc và vinh danh các tác giả cao tuổi, trẻ tuổi tham dự cuộc thi.

z4808050289331_4e7207bcc21855b303fc7495fd7371a3.jpg
Đại diện nhóm tác giả Quỳnh Trang, Báo Lào Cai - Nam Trung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai (thứ 3 từ phải sang) nhận giải Khuyến khích.
z4808050315271_329dd6cce5b105e749b5c66bf19b4460.jpg
Đại diện nhóm tác giả Thùy Linh - Như Quỳnh, Đài PT - TH tỉnh Lào Cai (thứ 9 từ phải sang) nhận giải Khuyến khích.

Tỉnh Lào Cai có 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023, gồm: Tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lào Cai”, thể loại báo in, nhóm tác giả Quỳnh Trang (Báo Lào Cai) - Nam Trung (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); tác phẩm “Văn nghệ sĩ với trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, thể loại phát thanh, nhóm tác giả Thùy Linh - Như Quỳnh (Đài PT - TH Lào Cai).

Tác phẩm "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lào Cai" gồm 2 kỳ. Nội dung chính tác phẩm phản ánh: Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, với 25 dân tộc anh em cùng sinh sống và có tới hơn 66% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở những bản làng xa xôi, khó khăn, nơi nhận thức của đồng bào còn bị trói buộc bởi đói nghèo và lạc hậu đã và đang trở thành mục tiêu các tổ chức bất hợp pháp, thế lực thù địch lợi dụng gieo rắc thông tin nhảm nhí, luận điệu xuyên tạc hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay.

IMG-4247.JPG
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai chụp ảnh lưu niệm với đại diện nhóm tác giả, tác giả của tỉnh Lào Cai đạt giải tại cuộc thi.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp quyết định sự thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (*)

Kỳ họp quyết định sự thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (*)

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Lào Cai lược ghi những nội dung chính của bài phát biểu này.

Hơn 2.000 đại biểu được tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng

Hơn 2.000 đại biểu được tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng

Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường dân vận ở vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường dân vận ở vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.

Cựu chiến binh Lào Cai thi đua gương mẫu

Cựu chiến binh Lào Cai thi đua gương mẫu

Với hơn 24.000 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại các cấp hội, trong cuộc sống đời thường, hội viên cựu chiến binh Lào Cai luôn giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống, ra sức thi đua trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp sức xây dựng Đảng, chính quyền và quê hương giàu đẹp.

Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng không để “đầu voi, đuôi chuột”

Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng không để “đầu voi, đuôi chuột”

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khi phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chiều 4/12.

fb yt zl tw