Từ khóa: "Kỹ thuật số"

9 kết quả

Hai mặt trong khoảng cách giới của chuyển đổi số

Hai mặt trong khoảng cách giới của chuyển đổi số

Theo thống kê trên toàn cầu, 1/3 số sinh viên theo học ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) là nữ. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật là nữ chỉ chiếm 28% và thậm chí còn ít hơn trong các ngành vật lý và toán học.

fb yt zl tw