Từ khóa: "Kỳ họp"

21 kết quả

Sôi nổi tham gia ý kiến tại các kỳ họp của Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai: Sôi nổi tham gia ý kiến tại các kỳ họp của Quốc hội

Nâng cao chất lượng các ý kiến góp ý xây dựng luật, nghị quyết và tích cực, chủ động thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng tại diễn đàn của Quốc hội đã góp phần để hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai ngày càng sôi nổi, thiết thực và hiệu quả.

HĐND các tỉnh, thành phố: Chủ động, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh

HĐND các tỉnh, thành phố: Chủ động, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh

Thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2023 cho thấy, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã luôn chủ động thực thi chương trình, kế hoạch nhiệm vụ toàn khóa trên địa bàn; kịp thời giải quyết các nội dung phát sinh hoặc những công việc đột xuất trong điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội còn gặp nhiều rào cản phải tháo gỡ hoặc triển khai thực hiện tốt các chủ trương mới của Trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức bốn phiên họp trong quý III

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức bốn phiên họp trong quý III

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo về dự kiến các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý III/2023. Dự kiến trong Quý III/2023 (từ tháng 7 đến tháng 9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức ba phiên họp thường kỳ và một phiên họp chuyên đề pháp luật.

Đại biểu Quốc hội Sùng A Lềnh: Chính sách với đồng bào nên “cho vay” chứ không “cho không”

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Đại biểu Quốc hội Sùng A Lềnh: Chính sách với đồng bào nên “cho vay” chứ không “cho không”

Dự phiên thảo luận ở tổ trong ngày 25/5 về đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã chỉ rõ một số bất cập, khó khăn khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại khu vực đặc thù vùng cao, miền núi.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV: Yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV: Yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ

Với 22 ngày làm việc, nhưng Quốc hội sẽ giải quyết khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành, do đó, Quốc hội sẽ tổ chức thành 2 đợt để có khoảng 5 ngày nghỉ để các cơ quan có thời gian chỉnh lý, rà soát trình Quốc hội thông qua.

fb yt zl tw