Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh:

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hiện có 85 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (42 đảng bộ, 43 chi bộ), 1 đảng bộ bộ phận, với 249 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tổng số 5.416 đảng viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XXIV, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng, những quy định, quyết định, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, đảm bảo kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát thì mở rộng. Phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối dự sinh hoạt đảng tại các cấp ủy, chi bộ; thường xuyên nắm tình hình cơ sở, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của cơ sở để kịp thời có hướng giải quyết.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06 ngày 20/10/2020 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”; tổ chức và phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra ở cơ sở. Triển khai thực hiện nghiêm việc phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo Quy chế phối hợp số 16 của Tỉnh ủy Lào Cai. Kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Với đặc điểm 100% cấp ủy viên cơ sở, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đều là cán bộ kiêm nhiệm nên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối mẫu hóa các văn bản gửi cho cơ sở; xác định tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát chuyên đề trong cả nhiệm kỳ và từng năm, đảm bảo 100% tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong nhiệm kỳ được kiểm tra, giám sát ít nhất 1 lần; lập nhóm zalo cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ, qua đó nhanh chóng đưa tin, chuyển tải các nội dung văn bản mới đến cơ sở nhanh nhất, thường xuyên và là kênh trao đổi, hỏi đáp về nghiệp vụ hoặc xử lý các tình huống phát sinh khi kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn, thư, xem xét kỷ luật đảng.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chuyên đề, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát 263 tổ chức đảng (kiểm tra 128 tổ chức đảng, giám sát 135 tổ chức đảng). Trong đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát 35 tổ chức đảng (kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, kiểm tra toàn diện 6 tổ chức đảng, kiểm tra chuyên đề 6 tổ chức đảng, giám sát 21 tổ chức đảng); đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 228 tổ chức đảng (kiểm tra 114 tổ chức đảng, giám sát 114 tổ chức đảng). Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra, giám sát 1326 đảng viên (kiểm tra 551 đảng viên, giám sát 775 đảng viên). Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát 61 đảng viên (kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 14 đảng viên, kiểm tra chuyên đề 8 đảng viên, giám sát 39 đảng viên); đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 375 đảng viên (kiểm tra 175 đảng viên, giám sát 200 đảng viên); chi bộ kiểm tra, giám sát 890 đảng viên (kiểm tra 354 đảng viên, giám sát 536 đảng viên).

img-5469-7867.jpg
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát 17 tổ chức đảng (kiểm tra 3 tổ chức đảng, giám sát 14 tổ chức đảng) và 20 đảng viên (kiểm tra 3 đảng viên, giám sát 17 đảng viên). Nội dung kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách và những nội dung do cấp ủy giao đối với từng cơ quan.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 4 tổ chức đảng và 8 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 105 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 22 tổ chức (gồm 11 đảng ủy, 11 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở). Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện việc giám sát thường xuyên trực tiếp và gián tiếp đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nội dung giám sát được mở rộng trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và của cán bộ, cấp ủy viên, đảng viên và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu gương theo quy định của Ban Bí thư, việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm và sau kết luận kiểm tra, giám sát của cấp trên.

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm, kịp thời, đúng nguyên tắc, phương châm của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ Khối có 64 đảng viên và 5 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 1 đảng viên, 1 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 3 đảng viên, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 20 đảng viên; chi bộ thi hành kỷ luật 38 đảng viên. Ngoài ra, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong Đảng bộ Khối có 3 tổ chức đảng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật; có 1 đảng viên bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật; 2 đảng viên bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật; 3 đảng viên bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật. Không có khiếu nại kỷ luật đảng của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Với những kết quả đã đạt được cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đáp ứng kịp thời sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Lào Cai trong những năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành văn hóa và thể thao Lào Cai nỗ lực thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa

Ngành văn hóa và thể thao Lào Cai nỗ lực thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa

Chiều 29/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; thống nhất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số

Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số

Với 459 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 92,91 %), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế...

Làm sao tránh bất ngờ về tư tưởng?

Làm sao tránh bất ngờ về tư tưởng?

Đó là câu hỏi mà lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 254, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai luôn đặt ra cho đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn đơn vị. Từ đó, mỗi cán bộ đều trăn trở, suy nghĩ, tìm biện pháp hữu hiệu trong nắm, quản lý, định hướng tốt tư tưởng bộ đội để không bất ngờ về tư tưởng, dẫn đến các vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý.

fb yt zl tw