Từ khóa: "Hacker"

7 kết quả

Lừa đảo bằng AI

Lừa đảo bằng AI

Con người thường là mắt xích yếu nhất trong an ninh mạng, dễ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công lừa đảo bằng AI (trí tuệ nhân tạo) do sự lơ là, thiếu thận trọng.

fb yt zl tw