Từ khóa: "FDI"

8 kết quả

Mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh Việt Nam - Thái Lan

Mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh Việt Nam - Thái Lan

Theo ông Puripan Bannag, Phó Chủ tịch Cục Hội chợ và Triển lãm Thái Lan (TCEB), sự tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam đã tạo nên một thị trường hứa hẹn cho sự phát triển của ngành công nghiệp hội nghị và triển lãm (MICE) cũng như 12 ngành công nghiệp mục tiêu, bao gồm sản xuất, điện tử và ô tô tương lai…

fb yt zl tw