Từ khóa: "định danh điện tử"

6 kết quả

Triển khai 43 mô hình tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Triển khai 43 mô hình tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 43 mô hình sẽ được tập trung nguồn lực để thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Tích cực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử

Lực lượng công an tỉnh Lào Cai: Tích cực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử

Triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, công an các cấp trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, duy trì các tổ công tác tổ chức thu nhận, cấp tài khoản định mức độ 2.

Công an thị xã Sa Pa: Tập trung thực hiện Đề án 06

Công an thị xã Sa Pa: Tập trung thực hiện Đề án 06

Xác định rõ tầm quan trọng của Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” (Đề án 06) đối với sự phát triển của địa phương, Công an thị xã Sa Pa đã triển khai mô hình “Dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06”.

fb yt zl tw