Từ khóa: "Dệt"

2 kết quả

Sa Pa mùa làm lanh

Sa Pa mùa làm lanh

Cùng với mùa đổ nước, mùa cấy, mùa gặt… đồng bào dân tộc Mông ở Sa Pa còn có thêm mùa thu hoạch cây lanh - nguyên liệu chính để làm nên những tấm vải nhuộm chàm, vẽ hoa văn sáp ong, thêu thổ cẩm. Từ bao đời nay, đồng bào Mông đã truyền nhau câu: “Ở đâu có cây lanh, ở đó có người Mông”, để nói về ý nghĩa, tầm quan trọng của cây lanh trong đời sống của họ. Cây lanh đã ăn sâu vào đời sống tín ngưỡng, tâm linh, trở thành biểu tượng văn hóa của đồng bào Mông.

Nơi lưu giữ hồn văn hóa Cơ Tu

Nơi lưu giữ hồn văn hóa Cơ Tu

Là vùng đất biên viễn của tỉnh Quảng Nam, nằm ở phía Nam dãy Trường Sơn, huyện Tây Giang có núi cao hiểm trở, dân cư thưa thớt, chủ yếu là người dân tộc Cơ Tu cư trú. Vì sống phụ thuộc vào tự nhiên nên tính đoàn kết cộng đồng của người Cơ Tu ở đây được thể hiện rất rõ, đặc biệt là những nét đặc sắc trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống như phục hồi kiến trúc nhà Gươl, bảo tồn nghề dệt, biên chép về phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, dân ca, dân vũ...

fb yt zl tw