Công tác tuyên giáo góp phần thúc đẩy địa phương ổn định, phát triển

Đó là đánh giá khách quan tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, hoạt động Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 được Tỉnh ủy tổ chức sáng 26/6. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
IMG_20240626_142615.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; thường trực các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ngành trong khối khoa giáo, tuyên truyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các ngành phối hợp tuyên truyền; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy...

IMG_20240626_081645.jpg
IMG_20240626_081606.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành đã tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng; chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, triển khai 18 đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là Đề án 17-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết các hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật, lịch sử Đảng, khoa giáo được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, địa phương được chú trọng. Công tác chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, chất lượng giao ban báo chí tiếp tục được đổi mới, nâng cao. Tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh được kịp thời nắm bắt, tập hợp và xử lý có hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tổ chức hơn 2.800 điểm cầu triển khai hội nghị chuyên đề với hơn 73.000 đại biểu tham dự. Có 74 công trình lịch sử đang được nghiên cứu, biên soạn và tái bản bổ sung...

IMG_20240626_142644.jpg
Các đồng chí chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được toàn ngành triển khai thực hiện đem lại hiệu quả tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo phù hợp với xu thế chuyển đổi số, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, tìm hiểu nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Ban Chỉ đạo 35 được kiện toàn, củng cố và triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Công tác thông tin đối ngoại bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương và từng bước được đổi mới, nâng cao.

Từ sự đồng thuận, tin tưởng và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong 6 tháng đầu năm, Lào Cai đã duy trì và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng ổn định.

MEITU_20240626_124856059.jpg
Tại hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, ngành tuyên giáo định hướng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tuyên truyền, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo nâng cao công tác lý luận chính trị, chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

IMG_20240626_111916.jpg
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành tuyên giáo đạt được trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đóng góp cho sự ổn định, phát triển chung của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ ngành tuyên giáo cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là chỉ đạo triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm lịch sử truyền thống. Nắm bắt, định hướng thông tin dư luận xã hội, phát huy vai trò của ban tuyên vận, tổ tuyên vận, chủ động thông tin, lan tỏa, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Tổ chức hiệu quả, chất lượng các hội nghị giao ban, hội nghị báo cáo viên, tuyên vận. Không ngừng chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử cách mạng...

IMG_20240626_112345.jpg
Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương và hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh kịp thời tham mưu triển khai các chương trình, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nội dung lĩnh vực thuộc ngành tuyên giáo; nghiên cứu thực hiện hiệu quả nghị quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác đối ngoại góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ấn tượng sâu đậm của cô giáo người Mông được chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ấn tượng sâu đậm của cô giáo người Mông được chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cô giáo Lồ Kim Thủy, công tác tại Trường Mầm non số 1, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai xúc động chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ khi được bắt tay và chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp đồng chí thăm và làm việc tại Lào Cai.

Điển hình trong huấn luyện dân quân và thực hiện công tác dân vận

Điển hình trong huấn luyện dân quân và thực hiện công tác dân vận

Phường Phan Si Păng (thị xã Sa Pa) có 5 tổ dân phố, hơn 900 hộ với các thành phần dân tộc Kinh, Mông, Dao, Giáy sinh sống. Xác định công tác huấn luyện dân quân phối hợp với dân vận là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Phan Si Păng đã có nhiều sáng tạo hiệu quả.

Một số cuốn sách tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số cuốn sách tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản trong thời gian qua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; trở thành cẩm nang cho cán bộ, đảng viên trong các ngành, lĩnh vực, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân Lào Cai

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân Lào Cai

Chiều 19/7/2024, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh bàng hoàng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo có tâm, có tầm; tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, luôn hết lòng vì nước, vì dân; nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với đồng bào các dân tộc Lào Cai đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo các quốc gia, các đảng tiếp tục gửi điện, thư, thông điệp chia buồn tới Việt Nam

Lãnh đạo các quốc gia, các đảng tiếp tục gửi điện, thư, thông điệp chia buồn tới Việt Nam

Các đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các đảng đối tác đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng sẽ tiếp tục sáng suốt lựa chọn, đào tạo được những lãnh đạo có tâm, có tầm

Đảng sẽ tiếp tục sáng suốt lựa chọn, đào tạo được những lãnh đạo có tâm, có tầm

Đảng, Nhân dân ta vừa mất đi một vị lãnh đạo tài ba, người có đủ uy tín, phẩm chất cách mạng, nhân cách khiến các tầng lớp Nhân dân, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên tôn kính. Hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, rất nhiều người là cán bộ, đảng viên sinh sống và công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai bày tỏ tiếc thương vô hạn.

Thủ đoạn xuyên tạc việc củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thủ đoạn xuyên tạc việc củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 1/7 vừa qua, các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định địa vị pháp lý, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024): Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024): Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mặt trận ngoại giao luôn đóng vai trò quan trọng, phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị để mang đến những thắng lợi to lớn cho dân tộc. Sự kiện ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam cách đây 70 năm là minh chứng cho bản lĩnh vững vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Đồng bào các dân tộc Lào Cai dành tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng bào các dân tộc Lào Cai dành tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau khi thông tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần được công bố, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai vô cùng thương tiếc và có những cảm xúc đặc biệt, chân thành đối với “người học trò ưu tú của Bác Hồ”. Phóng viên Báo Lào Cai đã ghi nhận một số ý kiến và tình cảm của người dân.

fb yt zl tw