Từ khóa: "Cơ sở dữ liệu"

16 kết quả

Từ 1/1/2024: Tăng thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú

Từ 1/1/2024: Tăng thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Bắc Hà: Triển khai công tác thu thập, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bắc Hà: Triển khai công tác thu thập, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 18/10, UBND huyện Bắc Hà phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện năm 2023.

Bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06

Bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ theo đánh giá của Bộ Công an, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06.

Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên trong năm học mới

Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên trong năm học mới

Năm học 2023 - 2024 được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là năm bứt phá, thực hiện khối công việc lớn, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên sẽ bộc lộ nhiều hơn so với năm học trước. Vì vậy, toàn ngành cũng như các địa phương sẽ dồn lực vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các yêu cầu đặt ra.

Thời gian cấp tài khoản định danh mất bao lâu?

Thời gian cấp tài khoản định danh mất bao lâu?

Hiện nay, rất nhiều người đi đăng ký tài khoản định danh điện tử để thuận tiện hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính. Liên quan vấn đề này, nhiều bạn đọc gửi câu hỏi đến Báo hỏi về quy định thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử là bao lâu?

Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất

Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất

Đến nay đã hoàn thành kết nối vận hành 210/237 huyện thuộc 29/30 tỉnh, thành phố tham gia dự án VILG (Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"), trong đó, có 19 tỉnh đã hoàn thành kết nối toàn bộ các huyện tham gia dự án và có 40 quận, huyện, thành phố thuộc 6 tỉnh, thành phố không tham gia dự án kết nối.

fb yt zl tw