Báo Lào Cai
Thứ 3, 30/11/2021, 12:41 [UTC+7]
Hotline: 0986575708
Lão họa sỹ say đắm Sa Pa

Lão họa sỹ say đắm Sa Pa

  • 30-11-2021 11:00:00

LCĐT - 21 năm qua, họa sỹ Tô Ngọc Thành lặng lẽ đi về, sáng tác hàng nghìn bức tranh về thiên nhiên, con người Sa Pa. Với ông, Sa Pa là thiên đường để thả hồn theo những nét cọ.

Đưa hương cốm bay xa

LCĐT - Vừa mang ý nghĩa bảo tồn di sản văn hóa nghề truyền thống, vừa phát huy giá trị kinh tế nông nghiệp, du lịch, nhiều địa phương tại Lào Cai đã từng bước khôi phục và phát triển nghề làm cốm truyền thống.
26-11-2021 13:45:00

Đổi mới để lan tỏa giá trị di sản

Dịch Covid-19 tác động tới mọi ngành nghề, lĩnh vực của đời sống, trong đó có các hoạt động quảng bá văn hóa, kích cầu du lịch di sản. Để kịp thời thích nghi với tình hình mới, nhiều bảo tàng, di tích ở Thủ đô đã đẩy nhanh quá trình phục hồi
26-11-2021 07:54:00

Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền tác giả

Hiệp ước WCT là một Hiệp ước đặc biệt theo Công ước Berne, liên quan đến việc bảo vệ các tác phẩm và quyền tác giả của tác phẩm trong môi trường số.
25-11-2021 14:21:00

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam.
25-11-2021 08:53:00

Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đến năm 2030

LCĐT – Chiều 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc tiếp tục phiên làm việc với hội thảo chuyên đề làm rõ các nội dung về quan điểm và giải pháp chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. 
24-11-2021 19:26:00

Tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm, định hướng về phát triển văn hoá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

LCĐT – Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với các cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tham dự trực tuyến Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.
24-11-2021 12:43:00

Ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới

LCĐT – Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021.
24-11-2021 12:38:00

Văn hóa tạo động lực để Lào Cai phát triển

LCĐT - Những năm qua, Lào Cai đã có những cách làm sáng tạo và đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lào Cai, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.
24-11-2021 11:11:00

Phụ nữ người Dao giữ nghề truyền thống

LCĐT - Tranh thủ những lúc nông nhàn, bà Đặng Thị Triển ở thôn Trà Trẩu, xã Sơn Hà (huyện Bảo Thắng) lại cặm cụi bên khung cửi dệt vải để may quần áo cho gia đình.
24-11-2021 10:54:00

Tạo nguồn lực nội sinh để văn hóa hội nhập với thế giới

Nhìn lại sự phát triển của văn học nghệ thuật ở Việt Nam trong 35 năm vừa qua, có thể thấy, tiến trình hội nhập quốc tế đã diễn ra một cách sâu sắc ở mọi cấp độ và lĩnh vực của đời sống văn học nghệ thuật, từ nghệ thuật đại chúng đến nghệ thuật bác học, từ nghệ thuật ngôn từ đến âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh.
24-11-2021 10:45:00

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thành tựu tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa về vị trí vai trò của văn hóa, về phương hướng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới, được thể hiện tập trung trong Nghị quyết TW5 - Khóa VIII, và Nghị quyết TW9 - Khóa XI. Hai nghị quyết rất quan trọng và đặc sắc này có ý nghĩa như một cương lĩnh văn hóa của Đảng ta trong thời kỳ mới – Thời kỳ đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
24-11-2021 10:21:00

Bình Dương công bố bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 23/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
24-11-2021 09:32:00

"Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Tròn 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập (24/11/1946), dưới ngọn cờ của Đảng, Nhân dân ta kế thừa, phát triển và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, không ngừng sáng tạo những giá trị văn hoá mới thấm đẫm tinh thần yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa phù hợp với đất nước và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, đưa đất nước vững bước trong xu thế phát triển của nhân loại tiến bộ. Đó là sức mạnh hiện thực của văn hóa Việt Nam.
24-11-2021 09:05:00

Vận động sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai

LCĐT – UBND thành phố Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai”, nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về thành phố Lào Cai với các địa phương trong cả nước, hướng tới chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - thành phố Lào Cai (01/9/1992 - 01/9/2022).
23-11-2021 22:57:00

Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Nhà hát Lớn, Thủ đô Hà Nội.
23-11-2021 10:00:00

Vang mãi nhịp khèn Mông

LCĐT - Từ bao đời nay, tiếng khèn là sợi dây gắn kết cộng đồng, là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mông. Người Mông nghe tiếng khèn từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt từ giã cõi đời. Để quê hương vang mãi nhịp khèn, người Mông ở xã Bản Phố (huyện Bắc Hà) ra sức giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa lâu đời này.
23-11-2021 07:33:00

Vinh danh 17 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2020

Với cuốn sách “Bến văn và những vòng sóng”, nhà thơ Hữu Thỉnh là tác giả duy nhất được trao tặng thưởng mức A của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2020.
23-11-2021 07:14:00

“Khi văn hóa chưa được đặt đúng vị thế, xã hội sẽ bị phát triển lệch lạc”

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, khi văn hoá chưa được đặt đúng vị thế của nó thì xã hội sẽ bị phát triển một cách lệch lạc, sẽ tạo ra những tác phẩm rất tầm thường.
22-11-2021 17:13:00

Đưa nghệ thuật Việt Nam vươn tầm thế giới

Kỳ vọng Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam, TEDSAIGON xây dựng một môi trường đào tạo nghệ thuật hiệu quả, uy tín, góp phần đưa các tài năng nghệ thuật bay cao - bay xa, gặt hái được nhiều thành công trên đấu trường trong nước và quốc tế.
21-11-2021 15:32:00

Ấn tượng thời trang nghệ thuật “Thổ cẩm – Câu chuyện tình yêu”

​​​​​​​LCĐT - Trong khuôn khổ Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai”, người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn thời trang nghệ thuật “Thổ cẩm – Câu chuyện tình yêu” đầy ấn tượng của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
21-11-2021 08:53:00

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Phát triển văn hóa phải lấy con người làm trung tâm

Trong con người phải tìm thấy những mẫu hình con người tiên phong, con người đi trước một bước, con người dẫn dắt, con người có ảnh hưởng xã hội tạo ra những mẫu hình để phát triển.
21-11-2021 06:51:00

Thành phố Lào Cai xây dựng nhà văn hóa liên khu dân cư

LCĐT - Những nhà văn hóa liên tổ dân phố, liên khu dân cư trên địa bàn các phường của thành phố Lào Cai được xây dựng với quy mô lớn không chỉ góp phần khai thác hiệu quả công năng của nhà sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu dân cư, mà còn đồng bộ quy hoạch thiết chế văn hóa, hạn chế đầu tư dàn trải, cải tạo cảnh quan, hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố.
20-11-2021 16:55:00

Để di sản văn hóa trở thành tài sản

Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số và sau lịch sử hàng nghìn năm, mỗi dân tộc đã sáng tạo, chọn lọc, tích tụ nên kinh nghiệm dệt truyền thống của dân tộc mình với những nét riêng. Sự đa dạng đó khiến sản phẩm dệt thủ công truyền thống trở thành “đặc sản” trong di sản văn hóa của người dân tộc thiểu số. Vấn đề đang đặt ra và cần được quan tâm là làm thế nào để biến di sản văn hóa trở thành tài sản, tạo ra sinh kế và thu nhập bền vững cho người dân.
20-11-2021 13:58:00
Hướng tới hội nghị văn hóa toàn quốc

Công nghiệp văn hóa là khâu đột phá trong phát triển văn hóa

Khai thác giá trị kinh tế của văn hóa để văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển đất nước là chủ trương xuyên suốt của Đảng qua nhiều kỳ đại hội.
19-11-2021 07:43:00

Việt Nam lần thứ 5 trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO

Trở thành thành viên Hội đồng Chấp hành là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện “trách nhiệm kép” trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, tận dụng sáng kiến của UNESCO phục vụ xây dựng, phát triển đất nước.
18-11-2021 07:47:00
Xem theo ngày tháng

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết