Từ khóa: "Chương trình đào tạo"

3 kết quả

Không đào tạo từ xa các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và đào tạo giáo viên

Không đào tạo từ xa các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và đào tạo giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không thực hiện đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên. Đây là điểm mới đáng chú ý trong Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.

fb yt zl tw