Từ khóa: "Chi bộ"

15 kết quả

Gắn học Bác với công tác chuyên môn

Gắn học Bác với công tác chuyên môn

Đó là phương châm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Lúc, xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà) thực hiện trong nhiều năm qua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Học và làm theo Bác ở đơn vị tuyên huấn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Học và làm theo Bác ở đơn vị tuyên huấn

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động tuyên huấn trong lực lượng vũ trang tỉnh, thời gian qua, Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị) thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Còn nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên nông thôn ở Đảng bộ xã A Lù

Còn nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên nông thôn ở Đảng bộ xã A Lù

Chăm lo phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, ở xã A Lù, huyện Bát Xát do lực lượng đoàn viên, thanh niên thoát ly đi làm ăn xa khiến nguồn kết nạp có xu hướng “cạn dần”, dẫn đến công tác phát triển đảng viên mới ở các chi bộ nông thôn gặp không ít khó khăn.

fb yt zl tw