Từ khóa: "bồi dưỡng"

6 kết quả

Gần 100 học viên được bồi dưỡng về quản lý tài chính, ngân sách

Si Ma Cai: Gần 100 học viên được bồi dưỡng về quản lý tài chính, ngân sách

Ngày 22/5, tại huyện Si Ma Cai, Sở Tài chính tỉnh phối hợp với UBND huyện Si Ma Cai tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính, ngân sách gắn với cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công cho gần 100 học viên (là chủ tài khoản, kế toán các cơ quan, đơn vị dự toán cấp huyện; hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường học tách tài khoản) trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

fb yt zl tw