Từ khóa: "Bộ Y tế"

4 kết quả

Bộ Y tế chấn chỉnh việc cơ sở khám chữa bệnh để người dân bức xúc

Bộ Y tế chấn chỉnh việc cơ sở khám chữa bệnh để người dân bức xúc

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; y tế các bộ, ngành; các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông về việc xử lý thông tin báo chí, rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế.

fb yt zl tw