Từ khóa: "Bộ khoa học và công nghệ"

9 kết quả

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chíp bán dẫn phục vụ chuyển đổi số

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chíp bán dẫn phục vụ chuyển đổi số

Công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp nền tảng và trọng yếu quốc gia trong tương lai. Việc phát triển công nghiệp bán dẫn là cơ hội để Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam, nhất là khi ngành này đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sang thiết bị điện tử sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị internet vạn vật (IoT)... Công nghiệp bán dẫn cũng là cốt lõi của công nghiệp chuyển đổi số - thị trường lớn nhất của chip bán dẫn Việt Nam với trên 100 triệu dân.

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ

Tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tới Australia, ngày 18/9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã gặp Giám đốc điều hành Cơ quan Khoa học quốc gia Australia và Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Hợp tác Nông nghiệp quốc tế.

fb yt zl tw