Bầu 32 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Như Báo Lào Cai đã đưa tin, tiếp ngay sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Đặng Đình Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XVI, Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành phiên thứ 2 với các nội dung theo kế hoạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

17/17 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVI tại Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

9852.jpg
Quang cảnh đại hội.

Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai đạt những kết quả quan trọng: Thực hiện 17/17 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, tập trung cho cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều chương trình mang lại lợi ích thiết thực và ý nghĩa đối với đoàn viên, người lao động. Từ năm 2018 đến nay đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà cho 160 đoàn viên, lao động với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ 65.286 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 61 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ có 96,8% số đoàn viên, lao động nơi có tổ chức công đoàn được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn.

9697.jpg
Các đại biểu dự đại hội.

Việc tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn tổ chức đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần cần cù sáng tạo, vượt mọi khó khăn, gian khổ, nâng cao trình độ chuyên môn, năng suất, chất lượng công việc, qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về kết quả thi đua, hằng năm có hơn 95% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 90% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua các cấp. Trong 5 năm qua có 19.017 công trình, sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào thực tiễn, có giá trị làm lợi hơn 53 tỷ đồng. Tổ chức công đoàn đã thành lập 45 công đoàn cơ sở, kết nạp 7.846 đoàn viên; giới thiệu 9.593 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng để kết nạp Đảng…

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo đoàn viên, lao động

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 là xây dựng Công đoàn tỉnh Lào Cai vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Trong đó, đại hội xác định 3 khâu đột phá gồm: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Đại hội cũng xác định 12 nhóm chỉ tiêu hằng năm và chỉ tiêu nhiệm kỳ để phấn đấu thực hiện như: Phấn đấu hết nhiệm kỳ kết nạp 8.000 đoàn viên công đoàn; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 100 nhà “Mái ấm công đoàn”; phấn đấu 85% trở lên số doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện thương lượng, ký Thỏa ước lao động tập thể; đảm bảo số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia…

9841.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại đại hội.
9858.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của toàn thể công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. (Báo Lào Cai sẽ có bài lược ghi phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy)

9867.jpg
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Phan Văn Anh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.

9880.jpg
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Phan Văn Anh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trước yêu cầu mới đối với tổ chức công đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị: Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của đoàn viên, người lao động để công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong đó, công đoàn các cấp phải chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chủ sử dụng lao động quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động ngày càng được nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở; bám sát thực tiễn, đề ra giải pháp thiết thực, đáp ứng nhu cầu bức thiết của đoàn viên, người lao động.

9896.jpg
Đại biểu dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVII.

Tiếp đó, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVII. Kết quả, đại hội đã bầu 32 đồng chí tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

0018.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chiều 11/10, đại hội tiếp tục tiến hành phiên thứ 3 và bế mạc đại hội.

Báo Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đoàn kết hiến đất làm đường

Đoàn kết hiến đất làm đường

Thời gian qua, khắp nơi trên địa bàn tỉnh sôi nổi thực hiện phong trào mở rộng, nâng cao chất lượng đường giao thông nông thôn. Hầu hết các tuyến đường được triển khai đúng tiến độ. Có được kết quả này, phần lớn là dựa vào tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hiến đất làm đường của Nhân dân.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15: Sôi nổi các ý kiến thảo luận ở tổ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15: Sôi nổi các ý kiến thảo luận ở tổ

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, sáng 30/11, Hội nghị đã tiến hành phiên thảo luận tại 4 tổ. Có 29 ý kiến thảo luận trực tiếp tại các tổ thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Đảng bộ tỉnh.

Ngành văn hóa và thể thao Lào Cai nỗ lực thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa

Ngành văn hóa và thể thao Lào Cai nỗ lực thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa

Chiều 29/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; thống nhất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số

Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số

Với 459 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 92,91 %), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế...

fb yt zl tw