Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 3, 21/3/2023, 11:38 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Những tín hiệu vui ở xã nghèo Dền Thàng

LCĐT - Dền Thàng (Bát Xát) là 1 trong 10 xã nghèo nhất tỉnh. Xã có 6 thôn, 700 hộ với 3.954 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Mông, Dao, trong đó dân tộc Mông chiếm 98%. Xã có 454 hộ nghèo (chiếm 64,86%) và 158 hộ cận nghèo (chiếm 22,57%).

Người dân Dền Thàng tích cực thâm canh tăng vụ.

Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành xã trung bình của tỉnh, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị tỉnh, năm 2022, công tác giảm nghèo của xã Dền Thàng đã đạt nhiều kết quả. Trong đó phải kể đến sự thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp từ quy mô tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm; mạnh dạn vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, thành lập các mô hình chăn nuôi hàng hóa... Từ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 28 triệu đồng, tăng 20,5% so với năm 2021.

Trong năm 2022, xã đã vận động người dân hiến hơn 6.000 m2 đất để mở đường giao thông và khởi công 4 danh mục công trình. Tổ công tác của tỉnh còn kêu gọi các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh ủng hộ, đóng góp công và vật chất cho người dân trên địa bàn xã xóa 5 nhà tạm; đổ bê tông 3.120 m đường liên gia, ngõ xóm. Hiện nay, xã có hơn 300 công dân đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp với thu nhập ổn định. Dự kiến hết năm 2023, xã có 75 hộ thoát nghèo.

Thời gian tới, Dền Thàng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động vươn lên thoát nghèo; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ người dân phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, huyện trong chỉ đạo, điều hành cũng như hỗ trợ tìm các giải pháp phù hợp để thúc đẩy kinh tế - xã hội; phấn đấu mỗi hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất 1 người trong độ tuổi lao động được tạo việc làm hoặc có thu nhập ổn định…

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết