Báo Lào Cai
Thứ 3, 5/7/2022, 21:51 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam

LCĐT - Sáng ngày 16/5, tại TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Nhà báo Lê Quốc Minh. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam đề ra công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp Hội từng bước chuyển biến tích cực, phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quá trình triển khai, thực hiện công tác khen thưởng năm 2021 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Quy chế Thi đua, khen thưởng.

Trao Cờ thi đua cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021.

Nhiều cấp Hội đã chủ động phát động và tổ chức các phong trào thi đua về chuyên môn, nghiệp vụ làm báo, về các hoạt động vì cộng đồng, qua đó đã xuất hiện nhiều hội viên, nhà báo là những điểm hình trong công tác tuyên truyền ở địa phương. Đặc biệt, các hội viên của các cấp Hội đã tích cực tham gia các giải báo chí của địa phương và Trung ương, nhất là Giải báo chí Quốc gia và Giải Búa liềm vàng, coi đây là tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng quan trọng hàng năm.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên, phát huy vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội và chất lượng các cấp Hội; đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam…

Tại hội nghị, Nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể xuất sắc" năm 2021, trong đó có Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.  

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết