Báo Lào Cai
Thứ 6, 27/5/2022, 04:44 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Lào Cai: 230 tỷ đồng đầu tư cho khuyến nông giai đoạn 2022 - 2025

LCĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chương trình khuyến nông giai đoạn 2022 - 2025 nhằm huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tư vấn dịch vụ phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí để thực hiện Chương trình khuyến nông trong giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai gần 230 tỷ đồng từ các nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến nông Trung ương, ngân sách địa phương, các tổ chức phi chính phủ tài trợ và doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân đối ứng.

Cây dược liệu được lựa chọn làm dự án, mô hình phát triển nông nghiệp ở vùng khó khăn.

Chương trình đặt ra 5 mục tiêu và 6 giải pháp cụ thể để thực hiện hoạt động khuyến nông trong 4 năm tới; tập trung chủ yếu vào: Thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn; xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn, dự án khuyến nông; công tác tư vấn dịch vụ và hợp tác quốc tế về khuyến nông; cơ chế chính sách và nguồn vốn.

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo hướng đào tạo gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, giai đoạn 2022 – 2025, tỉnh Lào Cai tập trung bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho 3 đối tượng chính: Lao động nông thôn, đối tượng chuyển giao và đối tượng nhận chuyển giao. Theo đó, tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho gần 14.000 cán bộ, kỹ thuật viên và học viên là lao động nông thôn, đối tượng nhận chuyển giao trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố…

Với mục tiêu đến năm 2025, cơ bản các sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp sản xuất theo chuỗi đặc hữu của địa phương được quảng bá, giới thiệu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Lào Cai đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tần suất thường xuyên, liên tục. Đặc biệt chú trọng đến việc chuyển đổi số như: Xây dựng tài liệu kỹ thuật điện tử; Website Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Lào Cai, Bản tin khuyến nông điện tử; phần mềm ứng dụng khuyến nông Lào Cai chạy trên điện thoại di động, máy tính bảng; xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ tra cứu, tham khảo, tư vấn, hỏi đáp…

Trong giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh lựa chọn xây dựng 30 dự án, mô hình về sản xuất nông nghiệp ở địa bàn khó khăn, biên giới, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại. Các địa bàn còn lại xây dựng 20 mô hình, dự án. Chú trọng cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, dân trí của người dân, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất... nhằm phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản gồm: chè, dược liệu, chuối, dứa, quế, lợn bản địa, kinh tế đồi rừng và các sản phẩm tiềm năng của các địa phương như rau, hoa, cây ăn quả ôn đới, thủy sản nước lạnh, gia súc, gia cầm…

Đối với công tác tư vấn dịch vụ khuyến nông sẽ ứng dụng công nghệ thông tin tư vấn hỗ trợ về sản xuất nông nghiệp thông qua các ứng dụng, app; sử dụng thí điểm các gói sản phẩm dịch vụ nông nghiệp; thực hiện các dịch vụ liên kết sản xuất hàng nông sản theo hợp đồng 3 bên “Doanh nghiệp - Nông dân - Khuyến nông”… Về hợp tác quốc tế, dự kiến phối hợp triển khai từ 4 - 5 dự án, kế hoạch hợp tác với các tổ chức phi chính phủ; chú trọng nâng cao năng lực và phương pháp tiếp cận về thị trường, bình đẳng giới, thúc đẩy kinh doanh ngành hàng chủ lực theo chuỗi giá trị.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết