Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 10:22 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Bác về đem tới mùa xuân

LCĐT - Sau 30 năm, đi hết chặng đường dài qua 25 quốc gia trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc (mùa xuân 1941) và nơi đặt chân đầu tiên là Cao Bằng. Người đã mở ra một thời kỳ mới cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân Việt Nam.

Đầu năm 1941, Bác Hồ về nước, Người đã chọn Pác Bó (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) làm nơi đứng chân xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Về đến Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc đã bắt tay vào việc xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức quần chúng. Ngày 8/2/1941, để bảo đảm an toàn, Người chuyển đến hang Pác Bó để chỉ đạo phong trào cách mạng. Người dùng tảng đá bên bờ suối Lênin làm bàn viết, tiếp tục dịch cuốn Tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Nga mà trước đó đã dịch một phần khi đang ở Trung Quốc.

Cũng tại đây, Nguyễn Ái Quốc liên tiếp mở nhiều lớp huấn luyện về tổ  chức, vận động, chuẩn bị thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất lấy tên là Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), về chương trình, điều lệ của Việt Minh. Phong trào Việt Minh từ đó đã thâm nhập vào từng chòm xóm, bản làng. Các tổ chức cứu quốc phát triển nhanh, mạnh. Cán bộ, đảng viên đã biết vận động, tuyên truyền phù hợp với từng tầng lớp, từng  lứa tuổi.

Từ ngày 10 đến 19/5/1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Khuổi Nặm (Pác Bó - Cao Bằng). Đây là hội nghị có tầm quan trọng lịch sử quyết định chính sách mới của Đảng, đặt nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết của toàn dân, đề ra chủ trương thành lập tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh), xây dựng các căn cứ địa cách mạng, xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa đánh đuổi Pháp - Nhật.

Sau Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, phong trào cách mạng Cao Bằng như diều gặp gió, lên rất nhanh ở các địa phương, nhiều cơ sở cách mạng hình thành và ngày càng trở nên vững chắc. Tại Khuổi Nặm, ngày 6/6/1941, trong Thư kêu gọi đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hiện thời muốn đánh Pháp, Nhật, ta chỉ cần “Toàn dân đoàn kết”.

Ngày 25/10/1941, Mặt trận Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc.

Như vậy, sau 30 năm bôn ba hải ngoại để tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, Người đã trở về Tổ quốc, lập căn cứ địa cách mạng, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến cứu quốc, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân bằng cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử năm 1945, sau này là cuộc Tổng tiến công nổi dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và để  hôm nay, chúng ta có được những thắng lợi với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới.

Một mùa xuân mới lại về! Nhớ về Pác Bó lòng ta nhớ Bác khôn nguôi. Càng nhớ Bác kính yêu, mỗi người dân Việt Nam quyết tâm, ra sức thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi ngày làm một việc tốt, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam “ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn” như Bác từng mong muốn.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết