logo
Chủ nhật, 18/4/2021, 10:05 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Chuyển biến ở Kim Sơn

LCĐT - Bước vào xây dựng nông thôn mới, xã Kim Sơn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao... Các tiêu chí quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã đều ở mức thấp so với bình quân chung toàn huyện, cần nguồn lực đầu tư lớn... Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhất là sự hưởng ứng tích cực của người dân, đến nay xã Kim Sơn đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới và xây dựng được 7 thôn nông thôn mới.

Dấu ấn nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của xã là việc đầu tư hạ tầng. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và huy động nguồn lực từ Nhân dân, hệ thống giao thông ở Kim Sơn đã được cải thiện, đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền đã vận động người dân hiến đất cùng nhiều cây cối, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn. Riêng năm 2020, xã đã đổ bê tông gần 10 km đường từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn và từ thôn đến cụm dân cư. Đến nay, 45 km/57,58 km đường liên thôn của xã đã được đổ bê tông.

Mô hình trồng cây ăn quả ở Kim Sơn cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Hà Văn Tâm ở xã Kim Sơn cho biết: Người dân ở địa phương rất ủng hộ chủ trương xây dựng nông thôn mới. Do vậy, khi xã phát động thực hiện thì mọi người đồng tình rất cao. Cũng nhờ chương trình này mà nhiều công trình được đầu tư xây dựng, phục vụ tốt hơn cuộc sống của người dân. Đơn cử như năm vừa qua, khi xã phát động đổ bê tông một số tuyến đường liên thôn, gia đình nào có đường đi qua đều ủng hộ nhiệt tình.

Chủ tịch UBND xã Kim Sơn Nguyễn Thành Công cho biết: Xã xác định, mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới là phải nâng cao mức sống cho người dân. Vì vậy, bên cạnh lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tận dụng lợi thế, tiềm năng để sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thâm canh tăng vụ, nâng cao giá trị trên 1 ha đất canh tác. Do vậy, bên cạnh duy trì ổn định 67 ha nuôi thủy sản (20 ha theo hướng thâm canh, còn lại quảng canh), 121 ha cây trồng vụ đông, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế mỗi năm hơn 150 ha trở lên, người dân còn đưa một số cây trồng mới như cây dâu tằm vào trồng và mở rộng diện tích cây ăn quả.

Những năm gần đây, xã lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình hỗ trợ giảm nghèo để triển khai nhiều mô hình sản xuất và đa dạng sinh kế, như cấp phát cây, con giống cho người dân phát triển kinh tế. Đến nay, xã phát triển diện tích hồng không hạt lên 71 ha, gần 32 ha cây có múi (bưởi, cam); phát triển đàn trâu, bò, lợn theo hướng hàng hóa (tổng đàn trâu gần 2.000 con, đàn bò 40 con, đàn lợn gần 5.100 con).

Kim Sơn đổi thay từng ngày

Nhờ những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, từ một xã khó khăn, hạ tầng thiếu thốn, giờ đây, diện mạo nông thôn Kim Sơn đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao, là tiền đề để người dân tham gia tích cực hơn vào việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng như trường học, đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư tương đối đồng bộ.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, hiện xã còn 4 tiêu chí chưa đạt, trong đó khó khăn nhất là tiêu chí thu nhập, năm 2020, thu nhập bình quân của xã mới đạt 30,82 triệu đồng/người.

Với mục tiêu đạt chuẩn vào năm 2023, Kim Sơn chủ động liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư các dự án nông nghiệp; chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả ở khu vực đất bãi sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao; mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm; chăm sóc và trồng mới cây hồng không hạt, cây ăn quả có múi; nâng tổng đàn gia súc, gia cầm và mở rộng diện tích nuôi cá thương phẩm; tăng cường trồng, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có. Mặt khác, xã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách, trong đó khuyến khích mở rộng sản xuất gạch không nung, cơ khí sửa chữa, xưởng thu mua, chế biến gỗ...

Bên cạnh đó, xã tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, tỉnh, huyện theo các chương trình, chính sách hỗ trợ để đạt các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt. Với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, tin rằng Kim Sơn sẽ “về đích” nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Video - Clips
Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết