“Xung kích” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

LCĐT - Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực phản động, phần tử cơ hội đã lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt, thông tin sai sự thật, xuyên tạc với mục đích tác động tiêu cực, làm “chuyển hóa” suy nghĩ, ý chí, bản lĩnh và tư tưởng của thanh niên đối với Đảng. Điều này trực tiếp đặt ra nhiệm vụ cho tổ chức đoàn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng ý chí, bản lĩnh chính trị cho thanh niên về ý thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai luôn coi trọng công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó giáo dục đoàn viên, thanh niên nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Câu lạc bộ lý luận trẻ tổ chức diễn đàn vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Câu lạc bộ lý luận trẻ tổ chức diễn đàn vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị 23 ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh nghiên cứu, thành lập mô hình câu lạc bộ lý luận trẻ tại các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn. Tính đến nay, đã thành lập được 1 câu lạc bộ cấp tỉnh; 14 câu lạc bộ lý luận trẻ cấp huyện và tương đương; 2 câu lạc bộ cấp cơ sở. Các câu lạc bộ được duy trì tổ chức sinh hoạt trực tiếp định kỳ thường xuyên hằng quý, hình thức sinh hoạt phong phú như tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thảo theo chủ đề, chủ điểm đang được thanh niên quan tâm, tham gia trao đổi, thảo luận với các báo cáo viên chuyên gia, các cán bộ cách mạng lão thành, cựu chiến binh, cựu cán bộ đoàn...

Câu lạc bộ lý luận trẻ của đoàn đã tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh; tạo diễn đàn để đoàn viên, thanh niên thảo luận, phân tích, nhận diện đúng, sai về các vấn đề “nóng”, “nổi cộm”.

Sự ra đời của câu lạc bộ lý luận trẻ minh chứng cho sự chủ động của các cấp bộ đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, tăng cường “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo trong đổi mới tuyên truyền, định hướng thông tin tích cực, chính thống và kiên quyết đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch cho đoàn viên, thanh niên thông qua các chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Gương điển hình tiên tiến”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…

Từ đầu năm đến nay, tổ chức đoàn cấp tỉnh đã đăng tải, chia sẻ hơn 700 tin, bài trên fanpage Cổng thông tin Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai và fanpage Câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh Lào Cai; hơn 200 tin, bài trên website tinhdoan.laocai.gov.vn. Đoàn cấp huyện và tương đương đăng tải, chia sẻ hơn 2.000 tin, bài; xuất bản 9 tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng; 1.600 cuốn bản tin có các nội dung liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn trong tỉnh tăng cường theo dõi, chia sẻ các tin bài từ fanpage tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như Phan Si Păng điểm hẹn, Hương sen Việt, Tự hào ánh dương, Sống xanh...  Từ đầu năm đến nay, fanpage Cổng thông tin Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Lào Cai đã đăng tải, chia sẻ 429 thông tin tích cực, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội. Tiêu biểu là một số tin, bài: Những luận điệu sai trái và vô căn cứ xung quanh Luật Đất đai sửa đổi; người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ; tự soi, tự sửa - vũ khí sắc bén ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái; Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - bản anh hùng ca vỹ đại; Tuyên ngôn độc lập - văn kiện lịch sử vô giá; xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam - điều vô lý không thể chấp nhận... Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã phát hiện nhiều tài khoản, các trang phản động, chống phá; tham gia xử lý 97 lượt tin, bài có nội dung xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; tham gia báo cáo 124 bài viết, tài khoản, trang (hơn 4.000 lượt báo cáo thông qua hình thức report).

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn cũng được tăng cường, củng cố. Đồng chí Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Vận động cán bộ, đoàn viên tham gia các cuộc thi viết về chủ đề liên quan; kiện toàn, mở rộng đối tượng tham gia lực lượng, xây dựng đội ngũ cộng tác viên nhằm củng cố, bổ sung lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Thanh niên là đội dự bị tin cậy và kế thừa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, mỗi thời kỳ cách mạng thanh niên đều khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng với các thế lực thù địch, thanh niên Lào Cai đã tích cực tìm tòi, sáng tạo để tìm ra được những phương thức hữu hiệu và luôn giành chiến thắng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giải pháp đảm bảo việc làm cho lao động nữ trong nền kinh tế số

Giải pháp đảm bảo việc làm cho lao động nữ trong nền kinh tế số

Trình bày tham luận tại Hội thảo quốc gia "Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội LHPN Việt Nam", bà Vũ Thu Hồng - Cán bộ Chương trình Phụ nữ, Hoà Bình và An ninh, Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam - đã nêu ra thực trạng trình độ lao động và thách thức về an ninh việc làm đối với phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số, từ đó có những giải pháp khuyến nghị để Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ hội viên, phụ nữ.

Dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7 tới

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV: Dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7 tới

Ngày 20/5, trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 do Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày.

Hơn 4.800 trường hợp được sàng lọc trước sinh, sơ sinh

Hơn 4.800 trường hợp được sàng lọc trước sinh, sơ sinh

Theo báo cáo từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Lào Cai, trong 5 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 4.802 trường hợp được sàng lọc trước sinh, sơ sinh, trong đó đã phát hiện 245 trường hợp nguy cơ cao bị bệnh đã được quản lý, theo dõi, tư vấn.

Nhiều tiện ích từ "hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0"

Nhiều tiện ích từ "hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0"

Theo thống kê, hiện hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối với hơn 13 nghìn cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; hơn 621 nghìn đơn vị, doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, qua đó giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

fb yt zl tw