Từ khóa: "VH6"

2 kết quả

Khát vọng làm du lịch ở xã nghèo Hoàng Thu Phố

Khát vọng làm du lịch ở xã nghèo Hoàng Thu Phố

Báo Lào Cai - Hoàng Thu Phố (Bắc Hà) là 1 trong 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và làm thay đổi diện mạo của xã. Du lịch nông nghiệp là một trong những ý tưởng mới, có tiềm năng, khơi dậy khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu của người dân địa phương.

fb yt zl tw