Từ khóa: "triển lãm ảnh"

6 kết quả

Khai mạc Triển lãm ảnh "Bác Tôn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"

Khai mạc Triển lãm ảnh "Bác Tôn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"

Nhân 44 năm Ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 - 30/3/2024), sáng 21/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề: “Bác Tôn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

fb yt zl tw