Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 203/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
CC1 (3).jpg
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, từ năm 2024 đến năm 2030 phát triển mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Xây dựng trụ sở, doanh trại, công trình của lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó ưu tiên bố trí trụ sở các đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH tại các khu vực đô thị, các khu vực trọng điểm về phòng cháy và chữa cháy. Quy hoạch trụ sở và thành lập mới 2 đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng và xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên; có giải pháp tính toán cân đối, bố trí quỹ đất bổ sung xây dựng trụ sở các đội PCCC và CNCH khu vực tại các huyện đảm bảo bán kính phục vụ theo quy định. Quy hoạch đất xây dựng các trụ sở đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực, thuộc Phòng PC07 tại các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về thiết kế công trình doanh trại PCCC đến năm 2050. Nghiên cứu thí điểm triển khai thành lập đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực, tiến tới đảm bảo các khu dân cư nguy cơ cháy, nổ cao, địa bàn trọng điểm về PCCC và CNCH có đội cảnh sát PCCC và CNCH. Phát triển hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC; quy hoạch xây dựng các bến lấy nước chữa cháy và lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy đối với các trung tâm hành chính cấp xã, các khu dân cư trên địa bàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả các nguồn nước phục vụ công tác PCCC; hoàn thành xây dựng các điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) thuận tiện cho xe chữa cháy lấy nước tại các ao, hồ, sông, suối… được quy hoạch làm nguồn nước PCCC. Phát triển hệ thống giao thông phục vụ PCCC. Phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm các tuyến đường giao thông đường bộ đến trung tâm cấp huyện đáp ứng yêu cầu phục vụ PCCC. Phát triển hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC đồng bộ, thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp với hệ thống thông tin chỉ huy ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương, hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ 4 của ngành công an và các bộ, ngành liên quan; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số được phân công và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhất trong lĩnh vực PCCC. Thiết lập hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành PCCC và CNCH tại Trung ương và cấp tỉnh gắn với triển khai “Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố” trên cơ sở hạ tầng truyền dẫn cáp quang và mạng thông tin liên lạc vệ tinh Bộ Công an. Đảm bảo 100% đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH được trang bị hệ thống bộ đàm công nghệ số theo tiêu chuẩn định mức; 100% địa bàn trung tâm cấp tỉnh, cấp huyện và một số cấp xã gần địa bàn trung tâm được phủ sóng hệ thống bộ đàm công nghệ số; đảm bảo hệ thống hội nghị truyền hình kết nối đồng bộ từ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đến Công an tỉnh, công an cấp huyện, công an cấp xã.

Phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% công an cấp huyện có Đội Cảnh sát PCCC và CNCH được trang bị tối thiểu 2 xe chữa cháy trở lên và các trang thiết bị kèm theo. Đầu tư trang bị tối thiểu 1 bộ trang thiết bị bảo vệ cá nhân chuyên dụng cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH (theo quy định tại Quyết định số 1584 ngày 27/3/2023 của Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH).

CC1 (4).jpg
CC1 (1).jpg
PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2050 xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới trụ sở, doanh trại cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh; đảm bảo bán kính bảo vệ của các đội cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định. Thành lập bổ sung các đội cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực tại các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo bán kính phục vụ tối đa là 3 km đối với khu vực trung tâm đô thị và 5 km đối với các khu vực khác. Đảm bảo hệ thống cấp nước chữa cháy, các loại hình giao thông và hệ thống thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy, CNCH được kết nối đồng bộ với hệ thống kỹ thuật quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phân công nhiệm vụ:

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp và Nhân dân khi triển khai thực hiện. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tích hợp nội dung Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào quy hoạch tỉnh; định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo quy định của pháp luật về quy hoạch (thực hiện hàng năm). Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu đề xuất nguồn kinh phí để đầu tư phát triển hạ tầng PCCC thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cân đối, bố trí nguồn lực theo quy định của pháp luật về đầu tư công, về ngân sách nhà nước để thực hiện quy hoạch (thực hiện hằng năm). Phối hợp các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH theo quy hoạch; cụ thể hóa quy hoạch thành các kế hoạch 5 năm, hằng năm, tham mưu đề xuất các giải pháp cần thiết để triển khai quy hoạch đồng bộ, khả thi và hiệu quả (thực hiện hằng năm). Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh bố trí quỹ đất xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó ưu tiên bố trí trụ sở các đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH tại các khu vực đô thị, các khu vực trọng điểm về PCCC. Trước mắt, quy hoạch trụ sở và thành lập mới 2 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng và xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, giai đoạn 2024 - 2030. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, thực hiện đầu tư để bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Ưu tiên đầu tư, đảm bảo ngân sách cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định. Thường xuyên nắm chắc tình trạng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh đầu tư xây dựng trụ nước chữa cháy, bến bãi lấy nước cho xe chữa cháy và các tuyến đường giao thông phục vụ chữa cháy. Đồng thời, chủ động đề nghị UBND cấp huyện và ngành có liên quan trong việc xây mới, bảo dưỡng hệ thống trụ nước chữa cháy, bến bãi lấy nước cho xe chữa cháy; cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông xuống cấp, không đảm bảo chiều rộng; phá dỡ các bục, bệ, barie, mái che, mái vẩy cho xe chữa cháy hoạt động... Nghiên cứu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác PCCC; ứng dụng khoa học hiện đại, công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác trong xây dựng quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng PCCC.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương rà soát, tích hợp nội dung định hướng phát triển hạ tầng PCCC vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (nếu cần thiết).

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh huy động nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, nguồn thu khác và cân đối ngân sách địa phương để thực hiện kế hoạch theo quy định (thực hiện hằng năm).

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật về PCCC và CNCH (thực hiện hằng năm).

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm các quy hoạch phải tuân thủ các định hướng của quy hoạch hạ tầng PCCC khi phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và quản lý quỹ đất.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung tích hợp Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào quy hoạch tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau đến các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân; tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác hạ tầng PCCC.

Các sở, ban, ngành khác thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, đề xuất các giải pháp, chính sách thực 10 hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, đồng bộ gắn với quy hoạch hạ tầng, kinh tế tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đầu tư ngân sách địa phương cho phát triển hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (thực hiện hằng năm). Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh lập quy hoạch xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC giai đoạn 2021- 2030 cấp huyện; quy hoạch xây dựng trụ sở, công trình của lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở, dân phòng và tình nguyện đảm bảo quy hoạch về PCCC đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (thời gian hoàn thành đến năm 2030).

A1 (1).JPG
A1 (2).JPG
Trường Mầm non Cốc Mỳ, xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát) được đầu tư đồng bộ hệ thống PCCC và CNCH.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực nghiêm túc, hiệu quả (hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch để triển khai xong trước ngày 15/5/2024). Tổ chức triển khai đầu tư phát triển hạ tầng PCCC từ năm 2024 đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Định kỳ hằng năm (trong giai đoạn năm 2024 đến năm 2030), các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; quy định mới về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024.

[Infographic] Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025.

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 19/4/2024 điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

fb yt zl tw