Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Thành phố Lào Cai: Phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị

Thành phố Lào Cai: Phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII xác định mục tiêu xuyên suốt là “Xây dựng thành phố Lào Cai đạt tiêu chí đô thị loại I”. Để đạt mục tiêu này, Thành ủy Lào Cai đã xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị đạt tiêu chí đô thị loại I, giai đoạn 2020 - 2025”.

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã lãnh đạo xây dựng, nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, dần tiệm cận các tiêu chí đô thị loại I; nhiều năm liền được Hiệp hội các đô thị Việt Nam suy tôn là đô thị “xanh - sạch - đẹp”. Đô thị thành phố Lào Cai đã có bước phát triển vượt bậc, hạ tầng kỹ thuật từng bước được xây dựng đồng bộ, tốc độ đô thị hóa nhanh, chất lượng cuộc sống của người dân đô thị ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, kết thúc giai đoạn 2015 - 2020, công tác quy hoạch, phát triển đô thị mới tập trung ở khu vực lõi, trung tâm thành phố, chưa kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông và liên kết khu vực.

IMG-7076.JPG

Chính vì vậy, ngay đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Lào Cai đã chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch, phát triển đô thị, rà soát các đồ án quy hoạch trên địa bàn để đề xuất điều chỉnh, lập mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị theo địa giới hành chính mới. Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố triển khai thực hiện hoàn thành phê duyệt 18 đồ án quy hoạch quan trọng để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng các dự án, các danh mục kêu gọi đầu tư. Đặc biệt, rà soát, nghiên cứu, triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố (phê duyệt năm 2018), dọc 2 bên sông Hồng; quy hoạch phân khu các xã Cam Đường, Hợp Thành, Cốc San; quy hoạch chi tiết mở rộng khu vực đền Thượng - đồi nhà máy nước, điều chỉnh quy hoạch mở rộng khu trung tâm xã Cam Đường và các đồ án quy hoạch chi tiết theo đồ án quy hoạch phân khu Duyên Hải, Đồng Tuyển, Thống Nhất đã được phê duyệt. Sau nửa nhiệm kỳ, tỷ lệ quy hoạch phân khu đạt 24%, tỷ lệ quy hoạch chi tiết đô thị đạt 76,5%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết khu vực nội thị đạt 76,5% (bằng 90% mục tiêu đề án).

IMG-7075.JPG

Cùng với triển khai công tác quy hoạch, thành phố Lào Cai đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, thành phố đã triển khai rà soát danh mục đầu tư, các dự án hạ tầng trong đô thị, nâng cấp, mở rộng mặt đường từ 6 m lên 7,5 m. Đối với các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại, thành phố phối hợp với các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ và quy hoạch được duyệt, đáp ứng tiêu chí đường giao thông đô thị có bề rộng từ 7,5 m trở lên. Hoàn thành mở rộng mặt đường 13 dự án; các dự án giao mới 11 dự án. Đến nay, tỷ lệ mật độ đường giao thông tính đến mặt đường xe chạy có bề rộng từ 7,5 m trở lên đạt khoảng 7,5 km/km2 (bằng 75% mục tiêu đề án).

IMG-7074.JPG

Thành phố đã ban hành Phương án số 06 ngày 30/3/2021 về việc thí điểm tổ chức phân luồng giao thông, bố trí điểm, bãi đậu, đỗ xe tĩnh trên địa bàn các phường Lào Cai, Cốc Lếu, Kim Tân, đảm bảo cho việc đỗ xe tĩnh khoảng 55% nhu cầu (đạt 78,6% mục tiêu đề án).

Thành phố thống nhất với Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Lào Cai xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng công suất và đầu tư xây dựng một số nhà máy nước, gồm Cốc San, Ngòi Đường, Ngòi Bo... đạt công suất khoảng 60.000 m3/ngày, đêm, phục vụ sinh hoạt và các hoạt động dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp. Đến nay, công suất các nhà máy nước trên địa bàn thành phố đạt 39.000 m3/ngày, đêm (đạt khoảng 65% mục tiêu đề án).

Rà soát tất cả các tuyến phố, tuyến đường, ngõ phố, đường đến trung tâm các xã, đường liên xã, liên thôn để lắp đặt, thay thế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng sử dụng điện lưới và các công nghệ chiếu sáng (năng lượng mặt trời) cho phù hợp với hạ tầng hiện có và phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến phố chính đạt 100% mục tiêu đề án, các khu vực ngõ hẻm đạt 92% mục tiêu đề án.

IMG-7072.JPG

Thành phố đã cải tạo, thay thế, trồng mới, duy trì và chăm sóc cây xanh theo đúng phương án đã được phê duyệt gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 26/10/2020 của Thành ủy về xây dựng thành phố “Sáng - xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2020 - 2025. Đến nay, tỷ lệ đất cây xanh toàn đô thị đạt 9,6 m2/người (đạt 96% mục tiêu đề án). Triển khai thu hồi, gọn hóa các dây cáp thông tin không còn sử dụng trên các cột điện, các tuyến phố trên địa bàn thành phố. Đã gọn hóa 51 tuyến (đạt 26,3% mục tiêu đề án); 12 tuyến ngầm hóa (đạt 240% mục tiêu đề án). Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý, phân loại tại các phường đạt 97% (đạt 100% mục tiêu đề án); tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý đạt 60% (đạt 70,6% mục tiêu đề án); tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật khoảng 15,1% (đạt 37,8% mục tiêu đề án).

Duy trì nâng cao các tiêu chí 363 tuyến phố văn minh, 5 tuyến phố kiểu mẫu đã được công nhận năm 2020. Thành phố đã cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống thoát nước các tuyến đường, với 377 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh (đạt 83,8% mục tiêu đề án); công nhận 7 tuyến phố kiểu mẫu (đạt 70% mục tiêu đề án). Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật hướng tới số hóa vận hành đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025 đang được thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi số của thành phố.

IMG-7071.JPG

Việc xây dựng thành phố Lào Cai đạt tiêu chí đô thị loại I đang đi đúng lộ trình, tuy nhiên còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, có tính toán các nguồn lực thực hiện theo từng giai đoạn. Phấn đấu đến năm 2024, hoàn thành hệ thống quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai thực hiện. Kêu gọi đầu tư đối với các dự án có tiềm năng, như các dự án đô thị, các dự án du lịch và một số dự án về cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn, nâng cao tốc độ đô thị hóa. Tập trung nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, thành phố, nguồn vốn ODA, kết hợp với vốn từ doanh nghiệp, xã hội hóa, lựa chọn những dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu, quan tâm đầu tư cho các vùng ven đô thị, khu vực phía Tây thành phố, các xã Cam Đường, Vạn Hòa, chỉnh trang các đô thị cũ, phân kỳ đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bổ sung danh mục các dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Điều chỉnh giá điện: Khách hàng chủ động thích ứng

Điều chỉnh giá điện: Khách hàng chủ động thích ứng

Đây là lần thứ 2 trong năm, giá điện được điều chỉnh. Trong bối cảnh kinh tế đang gặp những khó khăn nhất định, việc điều chỉnh giá sẽ ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên tất cả đều đón nhận với tâm lý chia sẻ với ngành điện và đưa ra các giải pháp điều chỉnh quy trình sản xuất để tiết kiệm điện.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, quyết liệt thúc đẩy các công trình giao thông trọng điểm

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, quyết liệt thúc đẩy các công trình giao thông trọng điểm

Sáng 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 8 của Ban Chỉ đạo nhằm kiểm tra, đôn đốc các công việc sau phiên họp lần thứ 7 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án.

Tăng tốc thi công trên các công trường, dự án

Tăng tốc thi công trên các công trường, dự án

Hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2023, để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của năm, thời điểm này các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

PC Lào Cai phấn đấu sản lượng điện thương phẩm quý IV/2023 đạt hơn 698 triệu kWh

PC Lào Cai phấn đấu sản lượng điện thương phẩm quý IV/2023 đạt hơn 698 triệu kWh

Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) hiện cung ứng điện cho 213.133 khách hàng. Trong Quý III/2023, sản lượng điện thương phẩm của công ty thực hiện là 651 triệu kWh, đạt 100,08% kế hoạch giao; giá bán bình quân đạt 1.733,01 đồng/kWh; doanh thu tiền điện đạt 1.220,09 tỷ đồng. Trong quý IV, công ty phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 698 triệu kWh.

Cần đảm bảo an toàn giao thông khi thi công nâng cấp Quốc lộ 279

Cần đảm bảo an toàn giao thông khi thi công nâng cấp Quốc lộ 279

Thời gian qua, Quốc lộ 279 qua địa bàn huyện Văn Bàn thường xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Một trong những nguyên nhân là do các đơn vị thi công Dự án nâng cấp tuyến đường này chưa quan tâm thực hiện một số khâu trong đảm bảo an toàn giao thông và phương án thi công được phê duyệt.

 Nhiều vướng mắc, dự án phải gia hạn

Nâng cấp tuyến đường thị trấn Khánh Yên đi xã Liêm Phú (Văn Bàn): Nhiều vướng mắc, dự án phải gia hạn

Theo hợp đồng, dự án nâng cấp đường thị trấn Khánh Yên đi các xã Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Liêm Phú (huyện Văn Bàn) dài 10 km hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 19/3/2023. Tuy nhiên đến hết tháng 10/2023, khối lượng thi công của dự án mới hoàn thành được 55% giá trị hợp đồng.

Khởi công dự án Tháp Kim Thành

Khởi công dự án Tháp Kim Thành

Sáng 18/11, tại thành phố Lào Cai, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai khởi công Dự án Tháp Kim Thành, thuộc Khu tổ hợp công viên cảnh quan, văn hóa, tâm linh Kim Thành, thành phố Lào Cai.

Giá điện tăng không tác động nhiều đến người nghèo, người yếu thế

Giá điện tăng không tác động nhiều đến người nghèo, người yếu thế

Tại buổi trao đổi thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện vừa qua, đại diện Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các cơ quan chức năng đã làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến: căn cứ, cơ sở điều chỉnh giá điện; tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện đến các nhóm khách hàng cụ thể; kế hoạch của EVN trong bảo đảm cung ứng điện năm 2024…

Tạo đột phá về hạ tầng giao thông

Tạo đột phá về hạ tầng giao thông

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định: Phát triển kết cấu hạ tầng là 1 trong 2 đột phá, hướng đến đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số.

Lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng mới Trường THPT Chuyên Lào Cai

Lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng mới Trường THPT Chuyên Lào Cai

Theo quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Dự án xây dựng mới Trường THPT Chuyên Lào Cai, phương án thiết kế có mã số HA323 (Ngôi nhà tri thức) do Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện đã được lựa chọn để báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông nông thôn

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông nông thôn

Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân cố tình né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm, cản trở, làm ảnh hưởng đến chất lượng, làm chậm tiến độ xây dựng công trình; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà; đồng thời đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện xây dựng công trình đường giao thông nông thôn...

fb yt zl tw