Tăng cường quản lý các cuộc thi dành cho học sinh năm học 2023 - 2024

Tất cả các cuộc thi cấp cơ sở phải phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, được thông báo rộng rãi; không sử dụng kết quả các cuộc thi để đánh giá kết quả học tập của học sinh, thành tích tham dự của nhà trường; nghiêm cấm việc bắt buộc học sinh phải tham dự cuộc thi dưới bất kỳ hình thức nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc sở và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các địa phương trong tỉnh tại Văn bản số 1768 /SGD&ĐT-QLCL ngày 14/9/2023 về việc tăng cường quản lý các cuộc thi dành cho học sinh năm học 2023 - 2024.

dthsgc.jpg
Đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh Lào Cai tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022 - 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục (gọi chung là đơn vị) nghiên cứu kỹ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của các cấp học, các lĩnh vực, trong đó có nội dung về việc tham gia các kỳ thi/cuộc thi/hội thi (gọi chung là cuộc thi) dành cho học sinh mầm non, phổ thông, học viên trung tâm (gọi chung là học sinh) để xây dựng kế hoạch/phương án tổ chức, tham gia tại đơn vị.

Việc triển khai các cuộc thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó: 9 cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức; 1 cuộc thi do UBND tỉnh tổ chức; 14 cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức (trong đó 7 cuộc tổ chức trên cơ sở vận dụng quy chế, hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo nguồn và thành lập đội tuyển của tỉnh dự thi cấp quốc gia; 7 cuộc tổ chức trên cơ sở tăng cường hoạt động trải nghiệm, hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh); 5 cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Các đơn vị có thể tổ chức cuộc thi cấp trường; cấp huyện; hình thức tổ chức cuộc thi tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Ngoài các cuộc thi theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khi triển khai, giới thiệu các cuộc thi khác (sau đây gọi chung là cuộc thi cấp cơ sở) cho học sinh phải đảm bảo theo các văn bản chỉ đạo của Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai đầy đủ các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao; phấn đấu chọn, cử đủ số lượng, từng bước nâng cao chất lượng học sinh tham gia các cuộc thi.

Đối với các cuộc thi cấp cơ sở: Thủ trưởng đơn vị cần cân nhắc, lựa chọn cuộc thi đảm bảo gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành, thiết thực, hiệu quả có ảnh hưởng tích cực đến phong trào dạy tốt, học tốt; quan tâm nhu cầu, nguyện vọng của học sinh để lựa chọn cuộc thi (chỉ lựa chọn cuộc thi gắn liền với hoạt động dạy và học Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm phù hợp yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh); đồng thời chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan quản lý, trước Nhân dân việc lựa chọn các cuộc thi trong năm học tại đơn vị.

Tất cả các cuộc thi cần được xác định ngay từ đầu năm học, thông báo công khai, rộng rãi, đầy đủ về nội dung, nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia, nhất là những cuộc thi học sinh phải nộp lệ phí tham dự.

Không yêu cầu thành lập đội tuyển (trường hợp thành lập đội tuyển mà có giáo viên phụ trách hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn... cho đội tuyển thì cần quan tâm đến chế độ làm việc của giáo viên); không sử dụng kết quả các cuộc thi này vào đánh giá kết quả học tập của học sinh, thành tích tham dự của nhà trường. Tuyệt đối không tạo áp lực, không gây quá tải cho học sinh tham dự các cuộc thi; nghiêm cấm việc bắt buộc học sinh phải tham dự cuộc thi dưới bất kỳ hình thức nào; trước khi thông báo để học sinh hoặc cha, mẹ học sinh đăng ký, cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm triển khai đầy đủ thông tin về cuộc thi đến học sinh, cha, mẹ học sinh; ngoài việc lấy ý kiến, đăng ký tham dự cuộc thi từ cha, mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục phải quan tâm ý kiến của học sinh và ngược lại; hướng dẫn, tư vấn để học sinh lựa chọn tham dự cuộc thi phù hợp năng lực, sở trường.

Phân công giáo viên phụ trách các cuộc thi phù hợp; quan tâm giải pháp tạo động lực để cán bộ, giáo viên tích cực, chủ động hướng dẫn học sinh tham gia dự thi; gắn việc bồi dưỡng học sinh với bồi dưỡng chuyên môn nhà giáo và cán bộ quản lý.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phát triển trí tuệ nhân tạo, nhằm mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Phát triển trí tuệ nhân tạo, nhằm mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2023) với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo: Sức mạnh cho cuộc sống", phiên chính AI Summit 2023 đã khai mạc sáng 22/9. Ngày hội với 4 hoạt động chính: AI Summit, AI Workshop, AI Expo và CTO Summit 2023 - vinh danh công ty có môi trường công nghệ tốt nhất tại Việt Nam.

Hơn 60 năm làm theo thư Bác

Hơn 60 năm làm theo thư Bác

“Mong rằng đồng bào các xã miền ngược thi đua với Bản Phố trong công việc xóa nạn mù chữ, đồng bào Bản Phố thì nên thi đua học bổ túc văn hóa để nâng cao hơn nữa trình độ hiểu biết của mình…” - đó là một phần nội dung lá thư Bác Hồ khen ngợi thành tích thực hiện xóa mù chữ cho đồng bào Mông (bằng tiếng Mông) ở xã Bản Phố (Bắc Hà), nội dung thư được Bác Hồ ủy quyền cho Báo Nhân Dân thừa lệnh đăng tải trên số 3149, ngày 8/11/1962.

fb yt zl tw