Tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh hoạt động sáng kiến

Sáng kiến phải có tính mới, đã được áp dụng hiệu quả ở phạm vi ảnh hưởng ngoài cơ sở; phải được xem xét lựa chọn và xét duyệt nghiêm túc, đánh giá kỹ tại hội đồng cấp cơ sở; thẩm định sáng kiến phải thực sự nghiêm túc, xem xét một cách khách quan… Đó là những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh hoạt động sáng kiến tại Văn bản 3014/UBND-VX ngày 7/6/2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện vẫn còn tình trạng sáng kiến viết theo phong trào, nội dung sơ sài, không nêu được điểm mới, sáng tạo, hiệu quả áp dụng của sáng kiến nhưng vẫn được hội đồng cơ sở xét duyệt, công nhận, do đó tỷ lệ sáng kiến đạt yêu cầu còn thấp.

0905.jpg
Hội đồng sáng kiến tỉnh xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Để tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được hiệu quả và thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai hoạt động sáng kiến tại cơ sở; thực hiện xét công nhận sáng kiến và xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng sáng kiến ở cơ sở đúng quy trình, quy định, lựa chọn các sáng kiến đủ điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, làm cơ sở cho công tác thi đua - khen thưởng và động viên, khích lệ phong trào phát huy sáng kiến tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khi đề xuất công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định, đó là: Phải có tính mới, đã được áp dụng hiệu quả ở phạm vi ảnh hưởng ngoài cơ sở.

Sáng kiến phải được xem xét lựa chọn và xét duyệt nghiêm túc, đánh giá kỹ tại hội đồng cấp cơ sở trước khi xác nhận trình Hội đồng xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan được mời tham gia thẩm định sáng kiến phải thực sự nghiêm túc, xem xét một cách khách quan theo chuyên ngành được xin ý kiến.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, đẩy mạnh việc tuyên truyền hoạt động sáng kiến, nhất là sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh, trong lĩnh vực giáo dục, y tế, trong công tác của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chế độ động viên, khích lệ (trả thù lao cho tác giả đối với sáng kiến đem lại lợi ích về kinh tế; ưu tiên xem xét nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ và các chế độ phúc lợi khác cho tác giả sáng kiến; ưu tiên xem xét, cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến…) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực lao động sáng tạo, tạo ra các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Hằng năm, tổ chức xét duyệt kịp thời sáng kiến ở cơ sở và có biện pháp khuyến khích phát triển áp dụng rộng rãi sáng kiến đã được công nhận để đảm bảo điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến ở các cấp.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổng kết, khen thưởng hoạt động sáng kiến hằng năm để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình. Biểu dương các sáng kiến có tính mới, tính sáng tạo, được áp dụng rộng rãi và được đánh giá mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công việc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường quản lý xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng

Tăng cường quản lý xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng

Ngày 30/5/2024, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng (xe điện) nhằm phục vụ hiệu quả các hoạt động vận tải, tham quan, du lịch trên địa bàn.

[Infographic] Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới

[Infographic] Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới

Ngày 13/5, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND về việc ban hành sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; quy định mới về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024.

[Infographic] Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025.

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 19/4/2024 điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

fb yt zl tw