Từ khóa: "Tai nạn lao động"

7 kết quả

Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Hiện nay, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo ATVSLĐ dần được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động đang có những diễn biến phức tạp, cần có những giải pháp thiết thực hơn để giải quyết tình trạng này.

Đề xuất hỗ trợ tiền đóng khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Đề xuất hỗ trợ tiền đóng khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Theo dự thảo Nghị định về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, người lao động tham gia chính sách này được đề xuất hỗ trợ tiền đóng trên mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động hằng tháng từ Nhà nước. Mức hỗ trợ cao nhất có thể lên tới 30% với người thuộc hộ nghèo theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Nhiều trợ cấp tăng theo lương cơ sở

Nhiều trợ cấp tăng theo lương cơ sở

Từ ngày 1/7, người lao động sẽ được nhận lương hưu tối thiểu, tiền trợ cấp thai sản; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau; trợ cấp khi suy giảm khả năng lao động… cao hơn mức hiện tại, do điều chỉnh lương cơ sở.

Đảm bảo an toàn cho người lao động

Đảm bảo an toàn cho người lao động

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều giải pháp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, tai nạn lao động vẫn xảy ra khiến công tác này cần được quan tâm hơn.

fb yt zl tw