Từ khóa: "Rừng sản xuất"

2 kết quả

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

Vụ trồng rừng năm 2023 đang ở giai đoạn nước rút, nếu thời tiết diễn biến thuận lợi như dự báo thì việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra rất khả quan.

fb yt zl tw