Từ khóa: "Quy chế"

7 kết quả

Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh

Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều 3/11, Ban cán sự Đảng hai cơ quan UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế số 1 - QCPH/BCSĐ ngày 7/10/2018 về phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh.

fb yt zl tw