Từ khóa: "Ngày Quốc tế lao động"

2 kết quả

Cùng hành động vì người lao động

Cùng hành động vì người lao động

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động đã thực sự trở thành ngày hội của công nhân, lao động cả nước với nhiều hoạt động cụ thể hướng về người lao động, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

fb yt zl tw