Từ khóa: "Mùa xuân"

2 kết quả

Lào Cai mùa xuân đã về!

Lào Cai mùa xuân đã về!

Khi đặt tên bài viết là “Lào Cai - mùa xuân đã về!”, tôi nghĩ: Xuân về thì ắt phải qua đông đã, vậy nên tôi có ý gọi thời kỳ trước khi tái lập tỉnh là “mùa đông”, còn thời gian sau tái lập đến nay là “mùa xuân”.

fb yt zl tw