Một số điểm mới của Nghị định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Quy định chặt chẽ hơn, tránh thiệt thòi cho nghệ sĩ

Nghị định số 61/2024/NĐ-CP ngày 6/6/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" gồm 5 Chương và 19 Điều. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2024, trong đó có một số quy định mới, chặt chẽ hơn về xét tặng danh hiệu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quy định chặt chẽ hơn

Theo đó, Nghị định 61 quy định rõ hơn điều kiện hoạt động của cá nhân được xét danh hiệu gồm: cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các đơn vị văn hóa, nghệ thuật công lập; cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các đơn vị văn hóa, nghệ thuật ngoài công lập; cá nhân đang làm công tác giảng dạy hoặc quản lý trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhưng vẫn tham gia hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp và cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp tự do.

Nghị định số 61/2024/NĐ-CP ngày 6/6/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" gồm 5 Chương và 19 Điều. Ảnh minh họa: Bộ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng danh hiệu tới các nghệ sĩ vào tháng 3 năm 2024.
Nghị định số 61/2024/NĐ-CP ngày 6/6/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" gồm 5 Chương và 19 Điều. Ảnh minh họa: Bộ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng danh hiệu tới các nghệ sĩ vào tháng 3 năm 2024.

Quy định này giúp cho Hội đồng cấp cơ sở tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu của cá nhân cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, bổ sung thêm đối tượng "Quay phim thể loại phim kết hợp nhiều loại hình; "Nhạc sĩ sáng tác tác phẩm âm nhạc" và "Nhà nhiếp ảnh". Việc bổ sung đối tượng để phù hợp với thực tiễn hoạt động văn hóa, nghệ thuật của một số lĩnh vực và bảo đảm quyền lợi của cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong xét tặng danh hiệu.

Nghị định cũng quy định chi tiết và cụ thể hơn về cách tính thời gian hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cá nhân sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật để bao quát đầy đủ điều kiện hoạt động văn hóa, nghệ thuật của các cá nhân, nhất là với các cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp tự do.

Về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu (quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định): Quy định về tiêu chuẩn xét tặng hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; quy định chi tiết cách tính thành tích, thời gian của từng đối tượng.

Theo đó, đối với cá nhân xét theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 7 và điểm a, b, c khoản 4 Điều 8 (xét theo tiêu chí giải thưởng): Bổ sung quy định rõ hơn về giải Vàng của cá nhân phải là Giải Vàng quốc gia "… trong đó có 1 Giải vàng quốc gia là của cá nhân" (Nghị định số 40/2021/NĐ-CP quy định: trong đó có 1 Giải Vàng là của cá nhân), với quy định cụ thể như vậy giúp cho Hội đồng các cấp có một cách hiểu thống nhất và có căn cứ rõ ràng hơn trong đánh giá về tài năng của cá nhân thông qua các giải thưởng mà cá nhân đạt được.

Đối với tác phẩm âm nhạc và tác phẩm nhiếp ảnh quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 và điểm d khoản 4 Điều 8: quy định tác phẩm có ít nhất 2 Giải Vàng quốc gia.

Đối với cá nhân xét theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 7 và điểm đ khoản 4 Điều 8: Bổ sung cá nhân hoạt động trong loại hình: nhạc giao hưởng thính phòng, nhạc vũ kịch, nhạc kịch xét theo tiêu chí "có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật tiêu biểu xuất sắc, chưa đáp ứng tiêu chí về giải thưởng theo quy định" (đối với xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân) hoặc "có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc chưa đáp ứng tiêu chí về giải thưởng theo quy định" (đối với xét danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú) vì những loại hình nghệ thuật này dù được đánh giá là "âm nhạc bác học" nhưng hiếm khi tổ chức cuộc thi nên cá nhân không có giải thưởng. Quy định này sẽ tránh bỏ sót việc tôn vinh các nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật ở loại hình này.

Nghị định cũng quy định cụ thể hơn đối với cá nhân là người cao tuổi; cá nhân là giảng viên các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật… có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong loại hình, ngành nghề nghệ thuật… vẫn đang tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cấp tỉnh và quốc gia.

Đối với các cá nhân là giảng viên, quy định rõ đào tạo trực tiếp từ 3 học sinh, sinh viên tham gia đạt giải Vàng tại cuộc thi nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế (tiêu chuẩn Nghệ sĩ nhân dân) hoặc đào tạo trực tiếp từ 3 học sinh, sinh viên, trong đó có 2 học sinh, sinh viên tham gia đạt giải Vàng và 1 học sinh, sinh viên tham gia đạt giải Bạc tại cuộc thi nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế (tiêu chuẩn Nghệ sĩ ưu tú), các giảng viên đó vẫn đang tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật sẽ thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".

Nghị định 61 cũng quy định cụ thể nguyên tắc làm việc của từng cấp Hội đồng, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng cấp Hội đồng. Ảnh minh họa: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho nghệ sĩ Lê Mai vào tháng 3 năm 2024.
Nghị định 61 cũng quy định cụ thể nguyên tắc làm việc của từng cấp Hội đồng, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng cấp Hội đồng. Ảnh minh họa: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho nghệ sĩ Lê Mai vào tháng 3 năm 2024.

Quy định cụ thể nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét danh hiệu

Về Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" (quy định tại các Điều 10, 11, 12 Nghị định), Nghị định 61 cũng quy định cụ thể nguyên tắc làm việc của từng cấp Hội đồng, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng cấp Hội đồng.

Đối với Hội đồng cấp cơ sở: Tại điểm d khoản 3 Điều 10 quy định: Hội đồng xem xét về quá trình, thời gian hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn; đánh giá về uy tín, chuyên môn, tầm ảnh hưởng của từng cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" hoặc "Nghệ sĩ ưu tú" theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 Nghị định này.

Việc quy định rõ trách nhiệm như vậy sẽ đảm bảo chất lượng các hồ sơ trình lên Hội đồng cấp trên, không ai đánh giá đúng và "chuẩn" về tài năng nghệ thuật và quá trình hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ bằng những người sống và làm việc cùng môi trường, cùng ngành nghề. Ngoài ra, đối với các hồ sơ xét theo điểm d khoản 4 Điều 7 hoặc điểm đ khoản 4 Điều 8 thì Hội đồng cấp cơ sở phải có 1 bản nhận xét, đánh giá toàn diện về 4 tiêu chí xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" hoặc "Nghệ sĩ ưu tú", trong đó nêu cụ thể các hoạt động tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: quy mô của các chương trình nghệ thuật; các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị mà nghệ sĩ đó tham gia. Đây chính là căn cứ để Hội đồng cấp trên có cơ sở xem xét các trường hợp này.

Đối với Hội đồng cấp Bộ, tỉnh: Tại điểm d khoản 3 Điều 11 quy định: Hội đồng xem xét về hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở; đánh giá về uy tín, chuyên môn, tầm ảnh hưởng của từng cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" hoặc "Nghệ sĩ ưu tú" theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 Nghị định này.

Đối với Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: Tại điểm c khoản 1 Điều 12 quy định: Hội đồng xem xét về hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng của Hội đồng cấp Bộ hoặc Hội đồng cấp tỉnh; đánh giá về uy tín, chuyên môn, tầm ảnh hưởng của từng cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" hoặc "Nghệ sĩ ưu tú" theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 Nghị định này.

Đối với Hội đồng cấp Nhà nước: Tại điểm c khoản 2 Điều 12 quy định: Hội đồng xem xét về hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng của của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước; đánh giá về uy tín, chuyên môn, tầm ảnh hưởng của từng cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" hoặc "Nghệ sĩ ưu tú" theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 Nghị định này.

Điều 13 Nghị định 61 hướng dẫn cụ thể tuyến gửi hồ sơ của từng cá nhân giúp cho nghệ sĩ dễ dàng hơn trong việc làm hồ sơ xét tặng danh hiệu. Ảnh minh họa.
Điều 13 Nghị định 61 hướng dẫn cụ thể tuyến gửi hồ sơ của từng cá nhân giúp cho nghệ sĩ dễ dàng hơn trong việc làm hồ sơ xét tặng danh hiệu. Ảnh minh họa.

Hướng dẫn cụ thể tuyến gửi hồ sơ

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" (quy định tại Điều 13, 14, 15 và Điều 16 Nghị định). Theo đó, Điều 13 Nghị định đã hướng dẫn cụ thể tuyến gửi hồ sơ của từng cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 1.

Tại các Điều 14, 15 và 16 quy định cụ thể về thời gian sau khi kết thúc cuộc họp của Hội đồng các cấp thì cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" về Hội đồng cấp dưới; quy định cụ thể về thời gian khi Hội đồng cấp dưới nhận được văn bản thông báo kết quả của Hội đồng cấp trên phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú". Các quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho từng cấp xét tặng, nhất là ở cấp Hội đồng cấp tỉnh; bảo đảm sự minh bạch, thuận lợi và khoa học, thống nhất ở từng cấp xét tặng.

Về quy đổi giải thưởng quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo dự thảo Nghị định, bổ sung thêm việc quy đổi giải thưởng của tác phẩm để tính thành tích cho một số thành phần tham gia trong tác phẩm như: Diễn viên nhạc (nhạc công ở dàn nhạc sân khấu), Người làm âm thanh, Người làm ánh sáng… Đây là những thành phần không thể thiếu trong các chương trình, vở diễn, có nhiều đóng góp vào thành công của vở diễn nhưng chưa được tính quy đổi giải thưởng và trong cơ cấu giải thưởng của các cuộc thi liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp rất ít khi trao giải thưởng cá nhân cho nhóm đối tượng này. Việc bổ sung quy đổi giải thưởng để tránh thiệt thòi cho nghệ sĩ.

Phụ lục cũng bổ sung Bảng quy đổi giải thưởng cho tác phẩm âm nhạc và tác phẩm nhiếp ảnh, là căn cứ để tính thành tích cho tác giả sáng tạo tác phẩm trong xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".

Theo Báo điện tử Tổ quốc

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chung tay xây dựng văn hóa mang bản sắc Lào Cai

Chung tay xây dựng văn hóa mang bản sắc Lào Cai

Lào Cai, mảnh đất tụ hội 25 nhóm, ngành dân tộc anh em là điểm đến tham quan, du lịch của du khách muôn phương. Với mỗi du khách, miền đất đặc biệt ấn tượng, có sức hút mạnh mẽ không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi khu dân cư.

Tết Đoan Ngọ - mong mùa bội thu

Tết Đoan Ngọ - mong mùa bội thu

Tết Đoan Ngọ là lễ truyền thống quan trọng của nhiều dân tộc trong tỉnh, người dân quen gọi là tết diệt sâu bọ. Vào ngày này, nhiều hộ làm bánh gio, dâng hương tổ tiên, ăn các loại trái cây có vị chua và cơm rượu nếp... Cách đón tết Đoan Ngọ ở nhiều nơi có thể có chút khác nhau nhưng đều chung ý ‎niệm loại bỏ điều xấu, mong sức khỏe bình an, diệt sâu bọ và cầu mong mùa màng bội thu.

Nỗi nhớ

Nỗi nhớ

"Nỗi nhớ" là nhan đề bài thơ của tác giả Trần Điện, viết về cao nguyên Bắc Hà thơ mộng, được đăng tải trên Báo Lào Cai cuối tuần số 988, ra ngày 1/6/2024. Báo Lào Cai điện tử giới thiệu đến độc giả trọn vẹn bài thơ này!

Công chiếu phim "Đóa hoa mong manh" tại Pháp

Công chiếu phim "Đóa hoa mong manh" tại Pháp

Tối 7/6, phim "Đóa hoa mong manh" được công chiếu tại Rạp chiếu phim Pathé La Villette ở Paris, một trong những hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất nước Pháp. Đây là lần đầu tiên một đoàn làm phim Việt Nam tổ chức lễ ra mắt phim tại Pháp, thu hút sự quan tâm của hơn 300 khán giả gồm kiều bào và người Pháp.

Đón Tết đoan ngọ

Đón Tết đoan ngọ

Năm nay, tết Đoan ngọ 5/5 âm lịch (còn gọi là tết “diệt sâu bọ”) vào ngày 10/6 dương lịch. Từ đầu tháng 6 dương lịch, các bà, các mẹ đã xôn xao bảo nhau “sắp đến ngày diệt sâu bọ rồi đấy!”.

Quy định mới nhất về xét tặng NSND, NSƯT

Quy định mới nhất về xét tặng NSND, NSƯT

Nghị định mới về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, ưu tú được kỳ vọng khắc phục một số bất cập. Nghệ sĩ nhân dân phải có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và nhân dân ghi nhận, mến mộ. 

Khoảnh khắc ấn tượng trên đường đua cao nguyên trắng

Khoảnh khắc ấn tượng trên đường đua cao nguyên trắng

Đến với Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2024 với chủ đề "Nghiêng say vó ngựa cao nguyên", du khách thập phương đã được mãn nhãn với từng bước chạy tại giải đua ngựa truyền thống lần thứ 17. Giải đua năm nay đã mang đến nhiều bất ngờ khi lần đầu tiên nài ngựa huyện Bát Xát giành ngôi "mã vương".

Nài ngựa huyện Bát Xát lần đầu tiên vô địch giải đua

Vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 17: Nài ngựa huyện Bát Xát lần đầu tiên vô địch giải đua

Sáng 8/6, tại sân vận động huyện Bắc Hà đã diễn ra vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 17. Tại vòng đua này, 32 nài ngựa cùng tranh ngôi vô địch. Nài ngựa Tráng A Giờ, huyện Bát Xát đã xuất sắc về đích đầu tiên.

32 nài ngựa cùng tranh ngôi vô địch vào ngày mai (8/6)

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 17: 32 nài ngựa cùng tranh ngôi vô địch vào ngày mai (8/6)

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 17 được tổ chức 3 vòng: Vòng đấu loại, bán kết và chung kết. Trải qua vòng đấu loại vào cuối tuần trước (2/6), 32 nài ngựa xuất sắc nhất của giải đua sẽ cùng tranh tài để tìm ra nhà vô địch vào sáng mai (8/6).

Festival Huế 2024: Duyên dáng áo dài Việt Nam

Festival Huế 2024: Duyên dáng áo dài Việt Nam

Hưởng ứng Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển”, Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với Nghệ nhân áo dài, NTK Viết Bảo tổ chức chương trình trình diễn, trưng bày áo dài.

Nhiều ứng dụng AI gây ấn tượng tại Triển lãm Telefilm 2024

Nhiều ứng dụng AI gây ấn tượng tại Triển lãm Telefilm 2024

Từ ngày 6-8/6, Triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình Việt Nam lần thứ 12 - Telefilm 2024 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, ba giải pháp tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) nâng cao chất lượng và hiệu quả trong ngành công nghiệp phim và truyền hình đã được Thủ Đô Multimedia giới thiệu và thu hút sự chú ý.

Những chiếc giày bên trái

Truyện ngắn: Những chiếc giày bên trái

Khi ấy bà còn trẻ, mái tóc dài đen ánh. Ông còn là chàng trai vạm vỡ và rắn rỏi, ngay cả khi chỉ còn một bên chân. Bố mẹ bà vì thương con gái mà không đồng ý mối lương duyên của hai người. Họ không đành lòng để bà lấy chồng xa quê. Cũng chẳng ai tin rằng bà có thể sống hạnh phúc với người chồng là thương binh nặng. Thế nên đám cưới của ông bà chỉ có ấm trà nhạt, ít bánh kẹo, cau trầu vui cùng đơn vị.

fb yt zl tw