Từ khóa: "Luật Đất đai"

6 kết quả

Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng 10/5, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị khảo sát lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

fb yt zl tw