Lào Cai: Hơn 34.000 cán bộ, đảng viên tham gia quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 4/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương…

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các báo cáo viên Trung ương và cấp tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường Cao đẳng Lào Cai...

2221.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến hơn 16.200 điểm cầu trong toàn quốc, thu hút hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Tại tỉnh Lào Cai, Tỉnh ủy chỉ đạo kết nối trực tuyến tới 222 điểm cầu trong tỉnh với hơn 34.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

89.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong quán triệt tinh thần học tập đến cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Trước khi diễn ra hội nghị toàn quốc, tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong quán triệt tinh thần học tập đến cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về giá trị, sự cần thiết, nội dung cốt lõi và những điểm mới quan trọng trong các nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, đồng thuận trong hành động, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

2212.jpg
2227.jpg
2217.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII bảo đảm kịp thời, hiệu quả thực chất và sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, kịp thời việc học tập nghị quyết dành cho các đối tượng còn lại chưa có điều kiện tham gia học tập; trên cơ sở các chuyên đề chung, các địa phương, đơn vị biên soạn, bổ sung các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, phù hợp với đối tượng cụ thể để nghiên cứu, học tập, quán triệt.

Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; giao Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; giao Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

2256.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề số 1.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo sau hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, có hướng dẫn, lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai thực hiện.

2226.jpg
Hội nghị thu hút hơn 34.000 cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai tham gia học tập.

Các cấp ủy chỉ đạo đưa Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn vào nội dung tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...; các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi và điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

2263.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề số 2 tại hội nghị.

Trong 1 ngày, hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu 4 chuyên đề, gồm: Chuyên đề 1 “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt; chuyên đề 2 “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; chuyên đề 3 “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt; chuyên đề 4 “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt.

12.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Bảo Thắng.
22.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Si Ma Cai.

Báo Lào Cai sẽ tiếp tục thông tin nội dung hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Thời điểm này, hàng ngàn thanh niên đang sẵn sàng lên đường nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, thể hiện lý tưởng cao đẹp, tình yêu của người thanh niên đối với Tổ quốc.

Hoàn thành toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hoàn thành toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ngay sau Phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát hành sớm các thông báo kết luận, đồng thời, các cơ quan tích cực chuẩn bị cho các phiên họp thường kỳ và phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 3.

Khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024

Khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024

Tối 22/2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tại Nhà văn hóa tổ 27, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai (trong không gian tổ chức Lễ hội đền Thượng), Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Lào Cai tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024.

Duy trì lực lượng, không để ngọn lửa bùng phát trở lại

Duy trì lực lượng, không để ngọn lửa bùng phát trở lại

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chiều 22/2, các lực lượng vẫn tiếp tục duy trì quân số tại các điểm xảy ra cháy rừng, tiến hành rà soát kỹ từng gốc cây, thảm thực bì để xử lý dứt điểm tàn tro, không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 22/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Thủ tục cấp ''Sổ đỏ'' lần đầu

Thủ tục cấp ''Sổ đỏ'' lần đầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên các lực lượng chữa cháy rừng Hoàng Liên

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên các lực lượng chữa cháy rừng Hoàng Liên

Sáng 22/2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai vững mạnh toàn diện

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Chiều 21/2, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp nghe báo cáo về Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”.

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Ngày 21/2, Chính ủy Quân khu 2 đã có Thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Bức thư có đoạn: “Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích đáng tự hào của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai và các lực lượng trong công tác chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa”.

fb yt zl tw