Từ khóa: "Kiểm nghiệm"

2 kết quả

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng thuốc

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng thuốc

Trong những năm qua, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh (Sở Y tế tỉnh) đã đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm được sản xuất, tồn trữ, lưu hành, sử dụng tại địa phương.

Đảm bảo an toàn và ứng phó sự cố bức xạ

Đảm bảo an toàn và ứng phó sự cố bức xạ

Ứng dụng năng lượng nguyên tử ở nhiều lĩnh vực thể hiện những ưu việt trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng việc sử dụng năng lượng này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây hại môi trường và sức khỏe con người. Để bảo đảm an toàn bức xạ, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó với các sự cố bức xạ, hạt nhân và tăng cường quản lý về an toàn bức xạ tại cơ sở.

fb yt zl tw