Từ khóa: "Kẻ gian"

2 kết quả

Chuyển đổi số phải đi đôi với bảo mật thông tin của người dân

Chuyển đổi số phải đi đôi với bảo mật thông tin của người dân

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chuyển đổi số (CĐS) phải đi đôi với an toàn, an ninh và bảo mật thông tin của người dân. Có như vậy mới giúp phát triển bền vững công tác CĐS, tạo niềm tin của người dân vào các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng số do ngân hàng cung cấp.

fb yt zl tw