Từ khóa: "Huyện ủy Bắc Hà"

4 kết quả

Hiệu quả từ công tác luân chuyển cán bộ ở Bắc Hà

Hiệu quả từ công tác luân chuyển cán bộ ở Bắc Hà

Những cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà điều động, luân chuyển về các địa phương công tác luôn chủ động bám nắm địa bàn, cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tìm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

fb yt zl tw