Hợp tác xã được miễn giảm một số loại thuế, lệ phí, được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi

Theo dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được miễn giảm một số loại thuế, lệ phí, được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hợp tác xã được miễn giảm một số loại thuế, lệ phí, được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi ảnh 1

Hợp tác xã được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

Tại dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nhiều chính sách của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Về chính sách thuế, phí và lệ phí, dự thảo nêu rõ: Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng mức ưu đãi thuế, ưu đãi phí và lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn theo pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với: a) Thu nhập từ giao dịch nội bộ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; b) Thu nhập của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi hoạt động tham gia liên kết với cá nhân, tổ chức khác hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức vì mục tiêu phát triển bền vững; c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập hình thành quỹ chung không chia, phần thu nhập hình thành tài sản chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Miễn, giảm lệ phí trước bạ đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Về chính sách tiếp cận vốn, bảo hiểm, dự thảo Luật đề xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thụ hưởng chính sách tiếp cận vốn như sau: Vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định; ưu tiên tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và các định chế tài chính theo quy định của pháp luật vì mục tiêu phát triển bền vững; hỗ trợ tăng cường năng lực tài chính cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thụ hưởng chính sách bảo hiểm gồm: Hỗ trợ phí bảo hiểm đối với tài sản chung không chia tham gia bảo hiểm của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ phí bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với thành viên, người lao động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã làm việc theo hợp đồng, hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; tạo điều kiện để các thành viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chính sách tiếp cận và nghiên cứu thị trường: Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khảo sát và nghiên cứu thị trường; thông tin dự báo, cảnh báo các biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa; đăng ký, tiếp thị sản phẩm.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài, sàn giao dịch thương mại điện tử. Hỗ trợ việc tổ chức hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài, xây dựng, triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Ưu tiên, hỗ trợ tham gia hoạt động xúc tiến thương mại của bộ, ngành, địa phương.

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoặc tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực hiện các chức năng: Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trừ thành viên là doanh nghiệp; huy động vốn từ cá nhân, tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật; ủy thác, nhận ủy thác cho vay; tư vấn tài chính và đầu tư, đào tạo cho khách hàng vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định pháp luật.

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam được thành lập ở trung ương, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Báo Điện tử Chính phủ

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Thời gian qua, thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan như dịch bệnh, chu kỳ tăng trưởng của thị trường, tăng trưởng kinh tế giảm, khó khăn thị trường, nên Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 486/QĐ-TTg ngày 10/5/2023 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Đẩy mạnh ngăn chặn vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới

Đẩy mạnh ngăn chặn vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới

Thời gian gần đây, tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm vào trong nước để tiêu thụ diễn ra phổ biến và phức tạp ở một số địa phương dẫn đến nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm, đặc biệt là cúm A (H7N9 và H5N1), dịch lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi… và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, kiên trì mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

fb yt zl tw