Từ khóa: "Học sinh giỏi"

3 kết quả

“Em là búp măng non”

“Em là búp măng non”

Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào do liên đội, trường học phát động, những đội viên “măng non” còn là người con hiếu thảo, biết vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ bạn bè.

fb yt zl tw