Từ khóa: "Hồ thủy điện"

6 kết quả

EVN kêu gọi tiết kiệm điện

EVN kêu gọi tiết kiệm điện

Theo EVN, các hồ thủy điện khu vực miền Bắc, tất cả 12/12 hồ thủy điện lớn có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất...

fb yt zl tw