Từ khóa: "Hộ nghèo"

16 kết quả

Bắc Hà: Hơn 6,6 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và gia đình chính sách

Bắc Hà: Hơn 6,6 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và gia đình chính sách

Qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021-2025, huyện Bắc Hà đã giải ngân hỗ trợ hơn 6,6 tỷ đồng vốn chương trình để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và gia đình chính sách.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án 5 ''Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo''

Đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án 5 ''Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo''

Sáng 6/10, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến với 26 địa phương nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện dự án 5 “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số chính là đảm bảo nhân quyền

Giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số chính là đảm bảo nhân quyền

Không để ai bị bỏ lại phía sau và phấn đấu vì một Việt Nam không có đói nghèo là giải pháp thúc đẩy quyền con người thực chất; là sự hiện thực hóa Tuyên bố Nhân quyền ASEAN năm 2012 mà Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN đã cam kết. Quá trình thực hiện giảm nghèo nói chung, thì giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên.

Bát Xát: 286 hộ nghèo người dân tộc thiểu số được cấp bồn chứa nước sinh hoạt

Bát Xát: 286 hộ nghèo người dân tộc thiểu số được cấp bồn chứa nước sinh hoạt

Thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vốn kế hoạch năm 2022, từ ngày 27/6 đến 11/7, Phòng Dân tộc huyện Bát Xát phối hợp với UBND các xã trên địa bàn cấp bồn chứa nước sinh hoạt cho các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số.

Cùng chăm lo để người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn

Cùng chăm lo để người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn

Triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai đã tích cực vận động, tạo các nguồn lực hỗ trợ. Từ nguồn Quỹ 'Vì người nghèo', hàng nghìn hộ gia đình đã được tiếp sức để vươn lên có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

fb yt zl tw