Từ khóa: "Dạy học"

5 kết quả

Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học

Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học

Trên thực tế, bậc tiểu học được coi là bậc học nền tảng của cả hệ thống giáo dục, trong đó lớp 1 chính là phần móng của cái nền tảng ấy. Nền móng chắc thì mới đảm bảo cho phần kiến trúc bên trên được bền vững. Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc tiểu học nói chung và ở lớp 1 nói riêng luôn là vấn đề thời sự, nó được các...

Khắc phục khó khăn trong giảng dạy môn tích hợp

Khắc phục khó khăn trong giảng dạy môn tích hợp

Năm học 2022 - 2023 là năm thứ hai các trường trung học cơ sở trên cả nước triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 6. Trong đó, điểm thay đổi lớn là lần đầu tiên, các môn học Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Ðịa lý được tích hợp thành hai môn chính gồm: Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Ðịa lý.

fb yt zl tw