Từ khóa: "Đại hội đại biểu"

5 kết quả

Thư cảm ơn của Hội Đồng hương Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Thư cảm ơn của Hội Đồng hương Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Ngày 25/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Đại hội đại biểu lần thứ 4 Hội Đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức thành công tốt đẹp. Thành công này có được nhờ sự quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo và các sở, ban, ngành cùng đông đảo Nhân dân hai địa phương Hải Phòng, Lào Cai sát cánh cùng Hội Đồng hương Hải Phòng trong mọi công tác chuẩn bị, tổ chức.

fb yt zl tw