Từ khóa: "Công ty Điện lực Lào Cai"

4 kết quả

Nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Công ty Điện lực Lào Cai: Nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Trong những ngày vừa qua, thời tiết miền Bắc và cả nước đã trải qua những đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đã triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

fb yt zl tw